Skip to content

Rietumāfrikas kakao audzētāju vidū galēja nabadzība ir ikdienišķa parādība. Vienlaikus kakao piegādes ķēdē aizvien spēcīgāk dominē lielie uzņēmumi. Ar pašreizējām iniciatīvām un programmām nepietiek, lai novērstu grūtības, kas piemeklējušas kakao audzētājus. Ir nepieciešama pamatīgāka nozares reforma. Šādi secinājumi izriet no 2015. gada Cacao Barometer*, ilgtspējīgā kakao ražošanā iesaistīto lielāko Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizāciju kopīgi veidota pārskata.MCFbilde2

Netiek risināta galvenā problēma

“Lai gan šobrīd kakao audzēšanai pievērš lielu uzmanību, vēl aizvien netiek risināta pamatproblēma. Tā ir kakao audzētāju ārkārtīgā nabadzība un viņu nespēja ietekmēt notiekošo,” paziņoja Antonī Fauntins (Antonie Fountain), pētījuma līdzautors. Tāpēc Cacao Barometer 2015 analizē vērtību sadali piegādes ķēdē un kakao audzētāju patiesos ienākumus. Šāds pētījums ir veikts pirmo reizi. Lai rosinātu diskusijas par šiem svarīgajiem jautājumiem, visi izmantotie dati un pētījumi būs pieejami sabiedrībai.

Kakao audzētāju ienākumi ir zemi

Rietumāfrikas kakao audzētāji dzīvo krietni zem pasaulē noteiktā nabadzības sliekšņa. Kotdivuārā – valstī, kurā saražo visvairāk kakao, – zemniekam būtu jāpelna četrreiz vairāk nekā pašlaik, lai iegūtu divus ASV dolārus dienā, kas pasaulē tiek uzskatīts par nabadzības slieksni. Lai zemnieks spētu apmierināt pamatvajadzības jeb pelnītu iztikas minimumu, viņa ienākumiem droši vien būtu jābūt daudz augstākiem.

Kakao nākotne nav daudzsološa

Kakao audzētāji nespēj nopelnīt pienācīgai iztikai, tāpēc viņiem ir slikti darba apstākļi, tiek pārkāptas cilvēktiesības, izmantots bērnu darbs. Kakao piegādes ķēdē ir vēl daudzas citas problēmas. Tā vairs nesola zemniekiem skaistu nākotni. Aizvien vairāk jauniešu pamet kakao saimniecības, un vecie zemnieki jau ir sasnieguši mūža nogali.

Pārāk liela tirgus koncentrācija

Starp kakao audzētāju galējās nabadzības pamatcēloņiem ir netaisnīga vērtību un varas sadale kakao piegādes ķēdē. Uzņēmumiem saplūstot un pārpērkot citam citu, ir izveidojusies situācija, ka tikai dažas kompānijas aizņem līdz pat 80 % no vērtību ķēdes, bet zemnieki nav apvienojuši spēkus, lai spētu ietekmēt notiekošo. Šokolādes ražotāji (piemēram, Mars, Nestlé, Ferrero un Mondelēz), pārstrādātāji (piemēram, Barry Callebaut un Cargill) un tirgotāji gūst daudz lielāku peļņu nekā citas iesaistītās puses.

Palielinās sertificētas šokolādes ražošana

Visā pasaulē turpina pieaugt sertificētas godīgās tirdzniecības šokolādes ražošana. 2009. g., kā bija rakstīts pirmajā Cocoa Barometer, tie bija 2 %, bet tagad tie ir gandrīz 16 % no šokolādes tirgus apjoma. Vairākums lielo uzņēmumu (izņemot Mondelēz un Nestlé) ir apņēmušies līdz 2020. gadam veikt pilnu sertifikācijas vai verifikācijas procesu. Tomēr, sertifikācijai kļūstot aizvien vairāk izplatītai, izkristalizējas arī jaunas problēmas. Sertifikācijā ir nepieciešami uzlabojumi, jo īpaši attiecībā uz audzēšanas ietekmi vietējā līmenī, audita kvalitāti un zemajām piemaksām ar ko neapmierināti zemnieki.

Ar pašreizējo pieeju problēmas nevarēs atrisināt

Lai gan lielākā daļa centienu nodrošināt kakao ilgtspēju ir vērsti uz ražīguma palielināšanu, ar to vien problēmas nevarēs atrisināt. Ražai jābūt lielākai, taču vienlaikus ar ražīguma celšanu ir jāpalielina kakao iepirkuma cena. Tas nozīmē, ka šokolādei ir jākļūst dārgākai. Ir nepieciešams arī dažādot lauksaimniecības kultūras, nodrošināt zemnieku īpašumtiesības, uzlabot infrastruktūru un pieeju informācijai.

Kopīga atbildība

Atbildīgi ir visi kakao vērtības ķēdē iesaistītie. Ražotājiem, valdībām, tirgotājiem un patērētājiem ir jāuzņemas sava daļa atbildības un patiešām jāsāk meklēt jauna pieeja, kā atrisināt kaut daļu no ieilgušajām problēmām. Savukārt zemniekiem jādomā kā labāk un efektīvāk apsaimniekot laukus. Fauntina secina: “Ja kakao nozare fundamentāli nemainīsies, nākotnē kakao audzētāju vairs nebūs.”

Arī Tu vari paust savu neapmierinātību ar kakao audzēšanas apstākļiem un šokolādes kompāniju iepirkuma praksēm – iestājies pret kakao audzētāju ekspluatāciju! Aicini šokolādes kompānijas spert atbildīgus soļus, lai uzlabotu kakao audzētāju dzīves un darba apstākļus un veicinātu ilgtspējīgas un daudzveidīgas lauksaimniecības attīstību. Paraksti petīciju lv.makechocolatefair.org

* Cacao Barometer ir pārskats par kakao nozares ilgstpēju. To divreiz gadā izdod Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizāciju konsorcijs; FNV Mondiaal (Nīderlande, NL), Hivos (NL), Solidaridad (NL) un VOICE Network (ABVV/Horval (Beļgija, BE), Berne Declaration (Šveice), FNV (NL), Oxfam Novib (NL), Oxfam Wereldwinkels (BE), Stop the Traffik (Lielbritānija) un Südwind Institut (Vācija)). Vairāk informācijas – www.cocoabarometer.org