Skip to content

Tēja ir produkts, kuras ražošanā izmanto daudz pesticīdus. 2017. gadā uz laboratoriju Vācijā nosūtījām populārāko Latvijas lielveikalos nopērkamo tēju paraugus, lai pārbaudītu, vai un cik daudz tās satur pesticīdu atliekvielas.

Tabulā zemāk redzami testa reultāti. No 11 analizētajiem produktiem pesticīdi tika atklāti 9 produktos un tikai divi produkti (Rimi Ceylon black tea un Lipton Yellow Label) bija tīri. Sarkanā fontā ir iezīmēts, kuru pesticīdu koncentrācijas pārsniedz ES pieļaujamās normas. Protam, pesticīdu koncentrācijas produktos ir nelielas, bet kā var redzēt, dažiem produktiem pat vairāku pesticīdu koncentrācijas pārsniedz Eiropas Savienībā pieļaujamās maksimālās robežas. Taču jāņem vērā, ka Eiropas Savienībā noteiktā pesticīdu atliekvielu pārbaužu kļūdas robeža ir +/- 50%, kas nozīmē, ka mūsu gadījumā šie produkti formāli no tirgus nav jāizņem.

Taču tēja nav vienīgais pārtikas produkts, ko lietojam. Ikdienā cilvēks ir pakļauts plašam ķīmisko vielu kokteilim, kas var negatīvi ietekmēt patērētāju, bet arī strādnieku, kas darbojas tējas plantācijās (katru gadu apmēram 5 miljoni lauksaimnieku saindējas ar pesticīdiem un 20 tūkstoši mirst), veselību. Daudzi no šiem pesticīdiem var izraisīt endokrīnās un reproduktīvās sistēmas bojājumus, ir kancerogēni, traucē imūnsistēmas darbību un var radīt attīstības traucējumus. Pesticīdi arī apdraud apkārtējo vidi. Neonikotinoīdi, kas parādās arī mūsu testātajos produktos, apdraud bišu populācijas visā pasaulē.

Par cilvēktiesībām tējas audzēšanā Šrilankā un Indijā vairāk lasiet šeit

9 no 11 testētajām tējām tika atrasts antrahinons (anthraquinone). Eiropas Savienībā tā lietošana lauksaimniecībā nav atļauta pamatā tāpēc, ka trūkst skaidru datu par tā drošumu. Tā lietošana ir arī aizliegta Indijā un daudzās citās tējas audzētājvalstīs un tējas audzēšanā tas praktiski netiek izmantots. Tomēr antrahinona testētajos tējas paraugos iespējams ir nonācis žāvēšanas vai iesaiņošanas procesā. Antrahinons tiek izmantots arī papīra un kartona ražošanā, un tas, iespējams, var migrēt no iepakojuma uz tēju.

Pētījums veikts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu projekta „Lielveikalu zīmolu produktu ilgtspējas celšana, kā svarīga komponente 2015. Eiropas gadā attīstībai un tālāk” ietvaros.

images