Skip to content

Cilvēces resursu patēriņš un radītais siltumnīcas efekta gāzu (SEG) apjoms šobrīd par 50 % pārsniedz Zemes spējas šos resursus atjaunot un adsorbēt radīto piesārņojumu. Tā apgalvots Pasaules dabas fonda, Global Footprint Network un Londonas zooloģijas biedrības publicētais astotajā(kops 1992. gada Rio konferences) Living Planet ziņojumā.

Apvienoto nāciju organizācija 2010. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko Bioloģiskās daudzveidības gadu. Šogad pasaules valstu valdībām ir jāizpilda savas saistības apturēt globālo bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Diemžēl mēs šo mērķi neesam spējuši sasniegt. Līdz ar bioloģiskās daudzveidības samazināšanos arvien vairāk būs izjūtamas klimata pārmaiņu sekas un saasināsies ar nabadzību saistītās problēmas un bads pasaules nabadzīgajās valstīs.

Ekoloģiskās pēdas aprēķini ir veikti 153 valstīm (tām, kuru iedzīvotāju skaits pārsniedz 1 miljonu iedzīvotāju). Aprēķini rāda, ka pēdējo piecu dekāžu laikā cilvēces ekoloģiskās pēdas nospiedums ir divkāršojies. Pašlaik Zemei ir vajadzīgs gads un seši mēneši, lai atjaunotu cilvēces gada laikā patērētos resursus un absorbētu radīto piesārņojumu. Pirmajā desmitniekā nemainīgi, taču citādā kārtībā kā iepriekšējā pētījumā, ir AAE (10,69 ha/cilv.), Katāra (8,13 ha/cilv.), Dānija (8,26 ha/cilv.), Beļģija (8 ha/cilv.), ASV (7,99 ha/cilv.), Igaunija (7,87 ha/cilv.), Kanāda (7 ha/cilv.), Austrālija (6,83 ha/cilv.), Kuveita (6,33 ha/cilv.) un Īrija (6,3 ha/cilv.).

Latvija šajā pētījumā ir ierindota 16. vietā. starp Maķedoniju un Norvēģiju. Aiz Latvijas ir tādas Eiropas valstis kā Vācija (5,09 ha/cilv.), Austrija (5,31 ha/cilv.), Francija, Itālija, Šveice, kuras iepriekš sarakstā bija atrodamas pirms Latvijas. Latvijas vidējā ekoloģiskā pēda divreiz pārsniedz pasaules vidējo rādītāju (2,7 ha/cilv.). Ja visi pasaules iedzīvotāji dzīvotu kā Latvijā, būtu nepieciešamas trīs planētas, lai nodrošinātu viņu vajadzības (globāli uz vienu pasaules iedzīvotāju ir pieejami 1,8 ha bioloģiski produktīvās teritorijas).

Salīdzinot ar iepriekšējo ekoloģiskās pēdas novērtējumu Latvijas ekoloģiskā pēda divu gadu laikā ir palielinājusies par 62 % un 2007. gadā sasniedza 5,6 ha uz vienu iedzīvotāju gadā. Tas saskan ar strauju mājsaimniecību izdevumu pieaugumu. 2005. gadā mājsaimniecību vidējie izdevumi uz vienu iedzīvotāju bija 128 Ls mēnesī, bet 2007. gadā tika bija jau 200 Ls. Tātad patēriņš šo divu gadu laikā strauji pieauga un 2007. gads bija patēriņa pīķa gads, kam sekoja Ekonomiskā krīze 2008. gadā. Tāpēc iespējams šobrīd ekoloģiskās pēdas rādītājs būtu nedaudz mazāks, taču tas nemaina faktu, ka iedzīvotāju patēriņš pārsniedz zemes nestspējas robežas.