Skip to content

 

Kas notiek ar patēriņu Latvijā un kā veidot to ilgtspējīgāku?

Šie divi jautājumi bija galvenie biedrības “Zaļā brīvība” īstenotā projekta Ilgtspējīga patēriņa novērtējums Latvijā jautājumi.

Latvijas iedzīvotāju patēriņa paradumi pēdējos gados mainās. Cilvēki mazāk izmanto privāto transportu un pāriet uz sabiedrisko transportu vai iet kājām. Vairāk ir arī velobraucēju. Samazinājies ir arī siltumenerģijas patēriņš un ar to saistītās emisijas. Cilvēki meklē iespējas ietaupīt, siltina mājokļus un pārslēdzas uz lētākiem, atjaunojamiem energoresursiem. Tāpat mainās arī pārtikas patēriņš. To apliecina ne tikai novērojumi, bet arī statistika un socioloģiskie pētījumi. Kopš 2008. gada par 10 % ir samazinājušās mājsaimniecību radītās CO2 emisijas, ir mainījusies iedzīvotāju ēdienkarte un cilvēki pat ir sākuši ēst mazāk, samazinās arī reģistrēto automašīnu skaits, kā arī atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju.

Demogrāfiskie dati liecina, ka ikkatru gadu iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās, un tiek prognozēts, ka tas turpinās mazināties. Vienlaikus katru gadu tiek būvētas jaunas ēkas, ievērojami līdzekļi tiek novirzīti jaunu ceļu būvniecībai.

“Zaļā brīvība”, sadarbojoties ar zinātniekiem no Latvijas universitātēm, ir sagatavojusi ziņojumu, kas piedāvā rekomendācijas, kā, ņemot vērā demogrāfiskās, ekonomiskās un sociālās tendences, vairot sabiedrības labklājību, mazinot cilvēku ietekmi uz vidi. Ziņojumā izteiktās rekomendācijas ir vērstas uz nepieciešamību pēc plašaptveroša ilgtermiņa redzējuma, plānojot politiku, finanses un ikdienas lēmumus.

Rīcību priekšlikumi ilgtspējīgāka patēriņa attīstībai ir izstrādāti valsts institūcijām, pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām un iedzīvotājiem 3 patēriņa kategorijās ar lielāko ietekmi uz vidi – pārtika, mājoklis un transports.

Pētījums tika veikts ES 7. ietvara zinātnes projekta „Action Town – Research and Action for SCP” (www.actiontown.eu) ietvaros un ir viens no 4 tā apakšprojektiem. “Action Town” projekta mērķis ir stiprināt zinātnisko institūciju un nevalstisko organizāciju sadarbību, lai sniegtu jaunu pienesumu pētījumos par ilgtspējīgu patēriņu.

Zaļā brīvība šo projektu īstenoja sadarbībā ar biedrību “Ideju Talka”, kas palīdzēja novadīt trīs koprades seminārus, kuros kopumā piedalījās vairāk ne 20 nevalstisko organizāciju un zinātnisko institūciju pārstāvju. Ņemot vērā koprades semināru rezultātus, autoru darba grupa ir izstrādājusi ilgtspējīga patēriņa novērtējumu.