Skip to content

Šodien (27. septembris) mēs esam iztērējuši šī gada pieejamo ekoloģisko kapitālu un katru nākamo dienu dzīvosim uz ekoloģiskā parāda rēķina. Jau kopš 1980iem gadiem mēs uz Zemes dzīvojam ekoloģiskā deficītā – mēs patērējam vairāk dabas resursu un radam lielāku piesārņojumu par to, ko planēta gada laikā spēj nodrošināt un absorbēt. Tas nav iespējams ilgtermiņā un var tikt nodrošināts tikai uz nākamo paaudžu rēķina. Bet cieš ne tikai nākamās paaudzes. Ekoloģiskās problēmas arvien aktuālākas kļūst arī pašreiz. Samazinās bioloģiskā daudzveidība, ir izjaukts globālais oglekļa un slāpekļa cikls. Tas viss rada radikālas izmaiņas mūsu planētas funkcionēšanā un var apdraudēt daudzu būtisku pakalpojumu, piemēram, klimata kontrole, apputeksnēšanās u.tml., nodrošināšanu. Šie jautājumi kļūst vēl aktuālāki ņemot vērā pieaugošos iedzīvotāju skaitu un augošās vajadzības pēc pārtikas, mājokļa un mobilitātes.

Global footprint network 27. septembri ir atzinis par globālo dabas kapitāla pārsniegšanas dienu. Neskatoties uz globālo ekonomisko krīzi, kopš 2008. gada mūsu globālā ekoloģiskā pēda visu laiku ir palielinājusies.