Skip to content

Consumer Classroom ir sadarbības vietne skolotājiem, kas veltīta patērētāju izglītošanai. Tā sniedz augstas kvalitātes apmācību resursus kopā ar interaktīviem un uz sadarbību vērstiem rīkiem, lai palīdzētu skolotājiem sagatavot stundu plānus, kā arī lai ar tiem dalītos ar saviem skolēniem un citiem skolotājiem visā ES.

Apmeklējiet www.consumerclassroom.eu, reģistrējieties vietnē un jūs varēsiet:

  • Piekļūt lietošanai gataviem resursiem par patērētāju izglītošanu
  • Izmantot interaktīvus nodarbību veidotājus, lai izveidotu nodarbību materiālus
  • Izmantot sadaļu ‘Mana klase’, lai nodarbību materiāli būtu pieejami jūsu skolēniem
  • Izveidot starpskolu projektus ar citām ES vidusskolām
  • Kopā ar savu klasi piedalīties starpskolu konkursā un iegūt braucienu visai klasei uz Briseli!
  • Apspriest savu viedokli ES forumā un dalīties pieredzē
  • Paplašināt savas zināšanas patērētāju izglītošanas jautājumos.