Skip to content

ES atbalstīta projekta Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana ietvaros esam radījuši vairākas animācijas filmas par godīgo tirdzniecību. Projektā paredzēts arī veidot apmācības skolās un citi pasākumi sabiedrības izglītošanai.

Vari iesaistīties arī tu!

Animācijas filma par godīgās tirdzniecības produktiem

Filma īsumā ilustrē izvēli, kuru jāizdara pircējiem, iegādājoties produktus, kuriem ir pieejamas arī godīgās tirdzniecības alternatīvas.

Animācijas filma par godīgās tirdzniecības standartiem

Filma īsumā ilustrē principus, pēc kuriem jāvadās godīgās tirdzniecības uzņēmumiem – draudzīgi darba apstākļi, palīdzība vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanai, bērnu darba neizmantošana, kā arī ražošana, saudzējot vidi.

Animācijas filma par godīgās tirdzinecības produktu izcelsmes valstīm

Filma demonstrē ietekmi, kādu godīgā tirdzniecība var atstāt uz produktu ražojošo valstu vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī dod priekšstatu par valstīm, kurās notiek godīgās tirdziecības (Fairtrade International) produktu ražosana.

Šis raksts tapis ar projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, atbalstu. Vairāk informācijas šeit.