Skip to content

Diskusija // Vēja parki Baltijas jūrā – ieinteresēto pušu jautājumi

2023. gada sākumā sadarbībā ar sabiedriskām organizācijām – Zviedrijas AirClim, Igaunijas Institute of Baltic Studies, Lietuvas ECAT un Polijas Vēja enerģijas asociāciju – biedrība “Zaļā brīvība” organizēja ieinteresēto pušu semināru, apvienojot gan ekspertus, gan saistīto industriju un reģionu pārstāvjus. Pielietojot sadarbības mācīšanās metodes, semināra mērķis bija noskaidrot, kādi riski un problēmas sabiedrībā šķiet aktuālākie. Lai gan atkrastes vēja parki ir nākotnes projekti, to veiksme būs atkarīga no laicīgas un iesaistošas plānošanas, kas rada vidi atklātiem lēmumiem un risina ekonomiskus konfliktus.

Atkrastes vēja enerģija ir viena no Eiropas enerģētikas politikas prioritātēm un starptautiskās sadarbības joma. Tomēr salīdzinot ar Ziemeļjūru, Baltijas jūrā vēja parku ir maz un lielākā daļa projektu ir plānošanas posmā. Arī Latvijā ELWIND projekts ir ieguvis konkrētākas aprises un sākotnējās vēja parku ieceres tiek veidotas vēl citās vēja enerģijai piemērotās jūras telpiskā plānojuma zonās. Lai gan atkrastes vēja parki ir investīciju ziņā ietilpīgāki un tehnoloģiski sarežģītāki nekā sauszemē, to loma atjaunīgās elektroenerģijas ražošanā šajā desmitgadē ievērojami paplašināsies.

RePowerEU plāna un Marienborgas deklarācijas īstenošanai ir nepieciešami efektīvi plānošanas procesi un procedūras, kas saīsina projektu saskaņošanai paredzēto laiku. Tomēr paātrinātie attīstības soļi nedrīkst nonākt pretrunā ar sociālā taisnīguma, informācijas atklātības un vides ilgtspējas principiem.

Tā kā atkrastes vēja enerģija ir sarežģīta tēma, kuras izpratnei nepieciešama papildus informācija un jaunas zināšanas, pirmajā diskusijā 25 cilvēku grupā nonācām pie saraksta ar jautājumiem sociālo, ekonomisko un vides ietekmju jomās, no kuriem populārākie tika izvēlēti balsojot.

Populārākās problēmas darba grupas diskusijā

  • Finanšu ieguvumi nenonāk līdz vietējam līmenim godīgā ceļā
  • Nav skaidrs, kāda būs ietekme uz vietējo teritoriju / sabiedrību
  • Labākie atkrastes vēja parku novietojumi ir pretrunā ar tūrisma interesēm vai skatu ainavām
  • Komunikācijas trūkums, kas noved pie vilšanās un pasivitātes
  • Ietekme uz ainavu, radikālas dabas ainavas pārmaiņas
  • Nav skaidra pilna vērtību ķēdes ietekme
  • Bezdarba riski tūrisma, zvejniecības vai viesmīlības nozarēs
  • Materiālu pārstrāde dzīves cikla nobeigumā

Maijā Igaunijā notiks nākamā tikšanās, kurā projekta partneri piedāvās savu redzējumu par risinājumiem ar atkrastes vēja enerģiju saistītajām problēmām un riskiem, kurus kā potenciāli būtiskus identificēja darba grupas pārstāvji.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *