Skip to content

Diskusija // Vide un vēja enerģija telpiskās plānošanas praksē

Latvijā arvien ir ļoti neliels no vēja saražotās elektroenerģijas īpatsvars, tomēr attīstības potenciāls gan iekšzemes, gan atkrastes vēja enerģijai ir liels. Pārvades sistēmas operators Augstsprieguma tīkls ziņo, ka attīstītāju rezervēto ražošanas jaudu apmērs sola nākotnē pārsniegt Latvijas patēriņu un esošās pārvades sistēmas kapacitāte ir limitēta. Tikmēr dabas aizsardzības institūciju un pašvaldību darba apjoms ir ievērojami pieaudzis, jo izstrādē un izvērtēšanā atrodas daudz jaunu vēja parku projektu. Šajā nozarē ir daudz darba, bet tas ir to vērts, jo citādi pāreja uz zaļāku energoapgādes sistēmu neizdosies.

Plānotie vēja parki bieži izsauc protestus no tuvējo nekustamo īpašnieku puses. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc atjaunīgās enerģijas ražošanai tiek meklētas arvien nomaļākas teritorijas – diemžēl šajās teritorijās nākas sadurties ar dabas aizsardzības interesēm. Mēs vēlamies pēc iespējas novērst situācijas, kad vēja parki novietojuma dēļ rada negatīvu ietekmi uz putniem un sikspārņiem, vai arī veicina ainavas ekoloģiskās stuktūras fragmentāciju. Tādēļ ir jāstradā pie labākas izpratnes veidošanas par vēja enerģiju, sabiedrības līdzdalības un sociālā akcepta paagustināšanas gan vietējā, gan nacionālā mērogā.

Sekojot ES Atjaunīgo energoresursu direktīvas pārskatīšanai, mēs vēja enerģijas un dabas daudzveidības iespējamās sadursmes un sinerģijas skatīsim primāri no telpiskās plānošanas puses. Vienāršoti tas nozīmē, kā caur sadarbību un analīzi atrast labāko atbildi uz jautājumu “kur”. Novietojums ir saistīts ar ļoti dažādiem vides aspektiem, kas tiek vērtēti un monitorēti gan ar likumu noteiktās, gan brīvprātīgās procedūrās.

Sadarbojoties ar dabas aizsardzības institūcijām un publiskās pārvaldes iestādēm, mēs ceram nonākt pie vienota ietvara dabas daudzveidības risku mazināšanai vēja parku attīstībā. Vasarā sazināmies ar dažādām iestādēm un eskpertiem, lai apzinātu aktuālās problēmas un izvēlētos svarīgākos punktus rudens pasākuma programmai.

Darbsemināra plānotās tēmas

  • Vai Latvijā taps kāda vēja enerģijas stratēģiskā karte?
  • Kā pašvaldības piemēro vadlīnijas vēja parku plānošanai novadu teritorijās?
  • Kā uzlabot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras, iesaistot projektu attīstītājus?
  • Kā paaugstināt institūciju kapacitāti un garantēm ekspertu darba neatkarību?
  • Tehnoloģiskie risinājumi sadursmju ar putniem un sikspārņiem mazināšanai
  • Sadarbība iestāžu vidū, informācijas apmaiņa un pieejamība

Ielūgumus ar papildus informāciju izsūtīsim septembra sākumā.

Rezultātus salīdzināsim ar Grieķijas un Polijas kontekstu, kur rudenī notiks līdzīgi pasākumi.

Ja vēlies sadarboties vēja enerģijas jomā vai iesaistīties Wind4Bio darba grupā, sazinies ar Kristu Pētersoni, krista@zalabriviba.lv

Photo by Mark König on Unsplash