Skip to content

Žurnālā Environmental Microbiology publicētā Ņujorkas Medicīnas koledžas pētījuma autori apgalvo, ka zivis var būtiski apdraudēt sabiedrības veselību. Aptuveni pusi pasaulē patērēto zivju audzē fermās, kur zivīm, lai tās pasargātu no slimībām, regulāri dod antibiotikas, kas vidē lēni sadalās un veicina pret antibiotikām izturīgu baktēriju attīstību. Tas var veicināt patogēnu attīstību zivīs, zīdītājdzīvniekos un arī cilvēkos.

Antibiotiku atliekas var atrast arī zivju izstrādājumos. Cilvēki, kas ēd šādus produktus, uzņem antibiotikas. Tas savukārt izmaina viņu mikrobioloģisko vidi un tādējādi palielina saslimšanas riskus.

Arī Latvijā strauji attīstās rūpnieciskā zivju audzēšana.