Skip to content

Pēc četru gadu gaidīšanas un regulāras skaidrošanās par to, kā pēc mūsu mājaslapā ir saite uz Brīvas Tibetas kustības mājaslapu (http://freetibet.org/), Zaļajai brīvībai beidzot ir piešķirts novērotāja statuss ANO Ekonomisko un Sociālo lietu padomē (ECOSOC). Šī Padome, cita starpā, ir atbildīga par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem un pašlaik izstrādā Ilgtspējīgas attīstības mērķis, kas 2015. gadā aizstās Tūkstošgades mērķus.

Valstis ir vienojušās par 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, to starpā arī mērķi, kas attiecas uz klimata pārmaiņu samazināšanu, jūru un okeānu aizsardzību un citi vides un sociālie mērķi. Šie ilgtspējīgas attīstības mērķi sevī iekļaus arī nabadzības samazināšanas mērķus vienā ietvarā. Jaunie globālie attīstības mērķi būs universāli, t.i. attiecināmi uz visām pasaules valstīm, tai skaitā Latviju. Cerams ar šo procesu Latvijā atkal tiks atdzīvināta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija Latvija 2030.