Skip to content

Nevalstisko organizāciju (NVO) līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā ir būtisks un neatņemams demokrātiskas valsts elements un ir svarīgi, ka tā tiek īstenota visās stadijās, sākot no politikas plānošanas sākuma līdz politikas ieviešanai un novērtēšanai.

Arī attiecībā uz Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu plānošanu, ieviešanu un uzraudzību NVO līdzdalība ir būtiska un tai būtu jāatbilst labas partnerības principiem, kas noteikti Eiropas rīcības kodeksā attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem noteiktajām prasībām.

Biedrība “Zaļā brīvība” sadarbībā ar Pilsonisko Aliansi un CEE Bankwatch Network ir nosūtījusi vēstuli atbildīgām institūcijām (Finanšu Ministrijai), kurā pauž savu nostāju par partnerības principa ieviešanas trūkumiem Latvijā. Šī gada jūlijā CEE Bankwatch nosūtīja ziņojumu Reģionālās un pilsētvides politikas Ģenerāldirektorāta direktoram, kurā vēršas pie Eiropas Komisijas atbildīgās institūcijas Kohēzijas politikas plānošanas un ieviešanas kontekstā pieprasot vairāk kontrolēt dalībvalstu virzību uz sadarbību ar sabiedrību ar mērķi nodrošināt efektīvāku un caurspīdīgāku Eiropas Kohēzijas politikas īstenošanu.

Kamēr tiek diskutēts, kā palielināt un stiprināt NVO lomu Kohēzijas politikas ieviešanas procesos nākamajā budžeta periodā, pastāv bažas, ka jau esošā budžeta periodā partnerības princips, kas nodrošina sabiedrības līdzdalību ES Fondu plānošanas procesos, nav ticis ievērots vairākās valstīs. Latvijas gadījumā partnerības principa ievērošana ir vērtējama kā apmierinoša, formāli NVO tika aicināti izteikt viedokli un piedalīties plānošanas procesos, taču tika radīti dažādi apgrūtinājumi.