Skip to content

Pagājušā nedēļā 26.jūlijā Zaļā brīvība aicināja vides organizācijas piedalīties diskusijā par sociālās uzņēmējdarbības likumu. Paldies visiem dalībniekiem. Diskusijā piedalījās pārstāvji no dzīvnieku aizsardzības, vides aizsardzības, vides un dabas aizsardzības, vides kvalitātes uzlabošanas, godīgās tirdzniecības organizācijām, kā arī pētnieki no Latvijas Universitātes par sociālo uzņēmējdarbību.IMG_2809

Kopš 2015.gada rudens darbu uzsāka Saeimas darba grupa, kuras galvenais mērķis ir izstrādāt Sociālās uzņēmējdarbības likumu. Likumā ir teikts, ka sociālā uzņēmējdarbība attiecas arī uz vides aizsardzību un saglabāšanu. Diskusijas dalībnieki aicināja:

  • Vēlreiz izskatīt iespēju par sociālās uzņēmējdarbības statusu iegūšanu arī biedrībām, ne tikai SIA;
  • precizēt likumprojektā lietoto terminu “vides aizsardzība un saglabāšana”, aizstājot to ar “vides aizsardzība un dabas resursu saglabāšana”;
  • papildināt likumprojekta terminu par sociālo uzņēmējdarbību ar komercdarbību klimata pārmaiņu novēršanā, atjaunojamās un ilgtspējīgas enerģijas izmantošanā, kopienu labklājības celšanā;
  • papildināt likuma mērķi, uzsverot par cilvēka cienīgu dzīvi, visa veido komerciāliem risinājumiem, kas saistās ar dalīšanos, it īpaši, kopienā. Kā arī paskaidrot, ka likuma mērķis kalpo ne tikai Latvijas, bet arī globālu mērķu sasniegšanai;
  • paplašināt izpratni saistībā ar sociālo uzņēmējdarbību un darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem. Šobrīd sabiedriskas organizācijas Latvijā nedrīkst iegādāties vairāk par 5 ha lauksaimniecības zemes. Taču sociālais uzņēmums varētu būt risinājums arī dažādām dabas aizsardzības iniciatīvām šajā jomā. Tajā kontekstā būtu svarīgi, lai sociālajiem uzņēmumiem netiktu noteikti tādi ierobežojumi, kas kavētu iegādāties lauksaimniecības zemes vairākas reizes gadā, un bez platību ierobežojumiem;
  • izskatīt iespēju, vai bez Labklājības ministrijas vēl kāda ministrija varētu iesaistīties sociālā uzņēmējdarbības veicināšanā un attīstībā. Pastāv bažas, ka Labklājības ministrijas intereses būs vairāk attīstīt sociālo, nevis vides jomu.

Likumprojekts ir pieejams šeit un ikviens savus komentārus var iesūtīt vēl līdz 15.augustam, aizpildot šo tiešsaistes anketu .

Savukārt 25.augustā notiks tikšanās klātienē par sociālās uzņēmējdarbības likumprojektu ar deputātu Eināru Cilinski un Saeimas darba grupas locekļiem, ko organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija. Tikšanās laikā tiks pārrunāti iesniegtie komentāri par likumu, kā arī iezīmēta likumprojekta turpmākā virzība.

Tikšanās tika īstenota EK programmas EuropeAid projekta„Sociālā un solidaritātes ekonomika kā attīstības pieeja ilgtspējai Eiropas gadā attīstībai un turpmāk” ietvaros . Viens no projekta pīlāriem ir interešu aizstāvība. Tās mērķis ir tikties ar vietēja un nacionāla līmeņa autoritātēm un diskusijā par sociālās un sadarbības ekonomiku iesaistīt Latvijas politiķus.