Skip to content

Portālā politika.lv ievietots sociologa Imanuela Valleršteina 16. marta lekcijas par pasaules ekonomikas krīzi audioieraksts, savukārt Latvijas Radio arhīvā var noklausīties interviju ar viņu vai izlasīt tās tekstu šeit. Valleršteina padoms: noskaidrojiet savas vērtības, izglītojiet sevi par notiekošo un, protams, rīkojieties.