Skip to content

Peru kompānija TALSA šī gada februārī atlaida visus deviņus arodbiedrības SITETSA (Sindicato De Trabajadores Empresa Talsa) izpildkomitejas locekļus. Atlaisti tika arī divi bijušie arodbiedrības biedri.

Santosa Selestina Karanza, SITETSA ģenerālsekretāre
Santosa Selestina Karanza, SITETSA ģenerālsekretāre

TALSA noliedz ne tikai arodbiedrības SITETSA, bet arī arodbiedrību federācijas FENTRAIR  (Federacion Nacional De Trabajadores Del Sector Agrario, Industria, Riego y Similares Del Peru) juridisko eksistenci.

Atlaišanas notika laikā, kad kompānijai bija paredzēts uzsākt koplīguma ar arodbiedrību atjaunošanu. Arodbiedrības biedri uzskata, ka kompānija tās aktivitātes ir sākusi raksturot kā kriminālas darbības, lai iznīcinātu arodbiedrību un neļautu turpmāk aizsargāt strādnieku tiesības.

SITETSA ĢENERĀLSEKRETĀRE SANTOSA SELESTINA KARANZA LŪDZ STARPTAUTISKU ATBALSTU ARODBIEDRĪBAS PRASĪBAI, LAI TALSA ATJAUNOTU DARBĀ NETAISNĪGI ATLAISTOS DARBINIEKUS. VIŅA IR VIENA NO ATLAISTAJIEM.

Lūdzu paraksti e-pastu TALSA ģenerāldirektoram un pieprasi atjaunot darbā atlaistos strādniekus un uzsākt kompānijas un arodbiedrības koplīguma atjaunošanu. 

Kā darbojas šis aicinājums rīkoties?

Šis aicinājums, ko angļu valodā sauc par Urgent Action (steidzama rīcība), ir iespēja tiešā veidā vērsties pret darba tiesību pārkāpumiem valstīs, no kurienes nāk Eiropā iecienīti pārtikas produkti. Kampaņas “Izvēlos godīgus augļus!” Eiropas dalīborganizācijas ir saņēmušas lūgumu pēc atbalsta no mūsu partneriem Peru, kuriem steidzami nepieciešama palīdzība konfliktā ar uzņēmumu. Aizpildot šo anketu, uzņēmuma TAL S.A. vadībai no tevis personīgi tiks nosūtīta vēstule ar prasību vērst par labu kompānijas negodīgās darbības pret strādniekiem.

IMG_20160320_173357-small
TAL S.A strādnieces, SITETSA locekles

 

European_Unionlogo-bananas_LV_yellow1Materiāls tapis projekta „Par godīgu augļu tirdzniecību! Atbalsts godīgai tropisko augļu tirdzniecībai 2015. Eiropas gadā attīstībai un turpmāk” ietvaros ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild Zaļā Brīvība, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.