Skip to content

Šrilankas zinātnieks Mohan Munasinghe ir nācis klajā ar aicinājumu līdzīgi kā Tūkstošgades attīstības mērķi, izstrādāt tūkstošgades patēriņa mērķus. Tas palīdzētu bagātajām valstīm ierobežot neilgtspējīgos patēriņa paradumus, un nabadzīgākajās valstās apkarot nabadzību.

Tūkstošgades attīstības mērķi, kurus ir izstrādājusi Apvienoto Nāciju Organizācija, paredz līdz 2015. gadam ierobežot nabadzību, nodrošināt tīru dzeramo ūdeni, cīnīties ar analfabētisma un uzlabot dzimumu līdztiesību.

Taču Tūkstošgades patēriņa mērķi paredz:

  • Uz pusi samazināt aptaukošanā un liekā svara rādītājus līdz 2020. Gadam. Tas samazinātu mirstību un daudzas slimības, ka arī samazinātu patēriņu un vides slodzi, ko rada pārlieks pārtikas patēriņš.
  • Samazināt darba stundu skaitu nedēļā no 40 uz 20, jo tas samazinātu ekonomisko aktivitāti un veicinātu veselīgu dzīves veidu.
  • Palielināt bagātību, paaugstinot nodokļus bagātākajam sabiedrības slānim un atcerētie ideju, ka tiem, kuriem daudz tiek dot, no tiem arī daudz tiek gaidīts.
  • Dubultot nemotorizēto transportlīdzekļu skaitu, palielinot šo transportlīdzekļu lietošanu, tiek uzlabota veselība, tiek samazināts fosilā kurināmā un citu materiālu izmantošana un līdz ar to ir uzlabota drošība pilsētās.
  • Garantētu veselības aprūpi ikvienam iedzīvotājam, lielākajai daļai valstu tas būtu viegli sasniedzams.

Šie mērķi ir vienkārši un katrs cilvēks var piedalīties šo mērķu realizēšanā un jebkurš cilvēks, vēl var pildināt šo sarakstu ar vienkāršām ikdienas darbībām, lai kopā uzlabotu planētas stāvokli.

Vairāk par tūkstošgades patēriņa mērķiem lasiet šeit – http://www.millenniumconsumptiongoals.org/