Skip to content

SUSY_Logo_WhiteClaim_Background_small

Zaļās Brīvības īstenoto EK programmas EuropeAid projektu „Sociālā un solidaritātes ekonomika kā attīstības pieeja ilgtspējai Eiropas gadā attīstībai un turpmāk” īsāk saucam par SUSY, kas nozīmē SUstainable and SolidaritY Economy vai Ilgtspējīga un solidaritātes ekonomika.

Balstoties uz starptautiskā sociālās un solidaritātes ekonomikas tīklojuma RIPESS skaidrojumu, sociālo un solidaritātes ekonomiku SUSY projektā izprotam kā sabiedrisku kustību, kas darbojas ar mērķi paplašināt pašreizējo sociālo un ekonomisko sistēmu ar solidaritātes ekonomiku. Solidaritātes ekonomikas principi iezīmē jaunu skatījumu attīstībā, kas ir balstīts uz savstarpēju apmaiņu, savienojot individuālās un kopienas vajadzības.

Viens no SUSY projekta pīlāriem ir interešu aizstāvība. Tās mērķis ir tikties ar vietēja un nacionāla līmeņa autoritātēm un diskusijā par sociālās un sadarbības ekonomiku iesaistīt Latvijas politiķus.

Viena no interešu aizstāvības iniciatīvām ir piedalīties ar sociālo uzņēmējdarbību saistītās Saeimas darba grupas sēdēs. Šodien, 24.novembrī tika organizēta jau desmitā Saeimas darba grupas sēde par Sociālās uzņēmējdarbības likuma izstrādi. Šī darba grupa pirmo reizi Latvijā valdības līmenī un starpministriju gaisotnē definē izpratni par sociālo uzņēmējdarbību, darbības iezīmēm un ieguvumiem sociālajiem uzņēmējiem. Darba grupā iesaistās apmēram 12 pārstāvji no Labklājības, Finanšu, Tieslietu ministrijām un dažādām ieinteresētajām nevalstiskajām organizācijām.

Šodienas darba grupas sēde izskatīja sociālās uzņēmējdarbības likuma pirmo variantu. Galvenie jautājumi bija:

  • Vai sociālais uzņēmējs iesaista sociāli mazaizsargāto personu grupu vai arī sniedz labumu sociāli mazaizsargāto personu grupai?
  • Kādas priekšrocības ir sociālajam uzņēmējam? Kā tās līdzsvarot ar citiem uzņēmējiem?
  • Ja pašreizējā likuma izstrādē galvenā uzraudzības loma ir Labklājības ministrijai un tās galvenais pienākums ir izvērtēt sociālā uzņēmēja mērķu sasniegšanu, tad kura institūcija izskatīs uzņēmējdarbības sasniegtos rezultātus?

Tiek plānots, ka likums stāsies spēkā 2017. gada 1.janvārī. Tas nozīmē, ka likumprojekts jāpieņem 2016.gada 1. pusē.

Atbildot uz nevalstisko organizāciju jautājumu par attīstības sadarbības jomas iekļaušanu Sociālās uzņēmējdarbības likumā, tika norādīts, ka tas ir iespējams. Taču, tika norādīts, ka ir nepieciešams noteikt konkrētas robežas un kritērijus. Būtu svarīgi šo diskusiju ar nevalstisko organizāciju un valsts iestāžu pārstāvjiem par saikni starp sociālo un solidaritātes ekonomiku un nabadzības samazināšanu turpināt. Arī projekts SUSY aicina paplašināt sociālo un ekonomisko sistēmu ar solidaritātes ekonomiku!

Saeimas darba grupas sēdē piedalījās SUSY projekta interešu aizstāvības vadītāja Lauma Ziemeļniece.

Jautā, ierosini un piedalies: lauma@zalabriviba.lv

logos_ssedas