Skip to content

Eiropas gads attīstībai EYD   Latvijas zaļā kustība AM_logo_4Large Blog Image

Zaļā Brīvība, sadarbojoties ar Latvijas Zaļo Kustību un Latvijas Republikas Ārlietu Ministriju 2015.gada 11.-12.jūnijā organizē starptautisku konferenci Finansējums attīstībai: ES dalībvalstu loma. Konferences norises vieta Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija, K.Valdemāra ielā 3.

Pašreizējā laikā globālajā attīstībā notiek pāreja no Tūkstošgades Attīstības mērķiem uz Ilgtspējīgas Attīstības mērķiem. Attīstības sadarbības jomā šis ir laiks, kad izvērtējam progresu un sasniegumus, un veidojam plānus ilgtspējīgai nākotnei.

Lai diskutētu, kā finansēt post-2015 attīstības darba kārtības ieviešanu, 2015.gada 13.-14.jūlijā Etiopijas galvaspilsētā Adisabebā tiks organizēta trešā starptautiskā konference par finansējumu attīstībai. Vai mēs varam atļauties ilgtspējīgu attīstību un kam par to būtu jāmaksā? Šādi un līdzīgi jautājumi norāda uz vajadzību pēc lielāka oficiālā attīstības atbalsta (ODA) un efektīvākas attīstības sadarbības, kā arī uz nepieciešamību ieviest privātās zaļās investīcijas un mazināt videi un sabiedrībai nedraudzīgu ekonomisko pieredzi, izmantojot dažāda veida regulas un pamudinājumus.

Rīgas Starptautisko apaļā galda konferenci organizējam, lai meklētu atbildes uz šiem jautājumiem valsts un globālā līmenī, aicinot uz diskusijām dažādu interešu grupu pārstāvjus – politikas veidotājus, mediju pārstāvjus, pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora aktīvistus, akadēmiķus un izglītotājus no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Slovākijas, Čehijas, Somijas un Lielbritānijas. Apaļā galda konference ir pirmais lielākais Eiropas Komisijas atbalstītā sadarbības projekta Mediji Attīstībai pasākums.

Apaļā galda konferencē apskatīsim ar finansējumu attīstībai saistīto globālo darba kārtību, veiksmes stāstus un izaicinājumus. Īpašu uzmanību pievērsīsim ES dalībvalstu lomai attīstības sadarbības jomā. Taču risinājumus meklēsim plašāk – aktualizējot privātā sektora iesaistīšanos, dažādus regulu un pamudinājumu ietvarus, un ES dalībvalstu līdzdalību.

Apaļā galda konference Rīgā būs nozīmīga ES politikas veidotājiem, mediju un sabiedrības pārstāvjiem, jo dos iespēju laikā, kad norisinās Latvijas prezidentūra ES padomē, ietekmēt politisko diskusiju par finansējumu attīstībai. Apaļā galda diskusijas būs tiešā veidā saistītas ar Eiropas gadu attīstībai, ar post-2015 prioritāšu stiprināšanu un līdzdalību globāli nozīmīgos procesos, kas ir Latvijas prezidentūras perioda prioritātes.

Pasākuma darba kārtība:

  • Mediju brokastis
  • Plenārsēde: Attīstības finansēšanas globālā dienas kārtība
  • Apaļā galda diskusija 1. Attīstības finansēšana: Alternatīvie risinājumi
  • Apaļā galda diskusija 2. Attīstības finansēšana: ES valstu pozīcijas
  • Gadījumu izpēte: Attīstības finansēšanas sasniegumi un izaicinājumi

Par materiāla saturu atbild Zaļā Brīvība, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Vairāk informācijas – http://www.zalabriviba.lv/par-zalo-brivibu/zb-projekti/mediji-attistibai/
Projekta aktivitātēm seko arī tīmekļa vietnē: http://media4development.blogspot.com/

Sociālajos medijos izmantotais projekta tēmturis: #EYD2015 #M4Dproject

Vēlies piedalīties? Raksti: inga@zalabriviba.lv