Skip to content
atpazisti_produktu_produkti_page_1
Vai tu pazīsti šos produktus?

Projekta “Par godīgu augļu tirdzniecību” ietvaros esam izveidojuši spēles, kas ļauj interesantā veidā uzzināt vairāk par Godīgās tirdzniecības principiem, sertificējamajiem produktiem un dažādu produktu ražošanā iesaistīto cilvēku dzīvi.

Kopā izveidotas četras dažādas spēles, kas zemāk pieejamas lejupielādei – tās var izdrukāt un brīvi izmantot.

 1. Spēle “Iepazīsti populārākos godīgās tirdzniecības produktus!” ļauj pārbaudīt zināšanas par to kādi produkti tiek sertificēti ar Godīgās tirdzniecības marķējumiem un no kurienes šie produkti nāk.
  Spēles materiāli:
  Atpazīsti produktus noteikumi
  Kartītes ar produktu nosaukumiem, attēliem un aprakstiem
 2. Lomu spēle “Iejūties otra ādā!” piedāvā katram spēlētājam iztēloties, kāda ir ikdiena dažādu jaunattīstības valstīs dzīvojošo un ražošanā iesaistīto ikdiena, ko viņi var vai nevar atļauties, no kā ir vai nav jābaidās. Spēles iznākums ļauj salīdzināt dažādu cilvēku – plantāciju strādnieku un strādnieču, mazo zemnieku, kompāniju vadītāju un citu – pozīcijas.
  Lomu spēles noteikumi
  Lomu apraksti
  Lomu spēles jautājumi
 3. Spēlē “Atšķir situācijas!” dalībniekiem pēc dotā apraksta jānosaka, vai tajā ir atspoguļoti Godīgās tirdzniecības apstākļi. Tā ļauj salīdzināt dažādas situācijas un diskutēt par to, kādi ir Godīgās tirdzniecības ieguvumi un kādai ir jābūt godīgai tirdzniecībai.
  Situāciju spēles noteikumi
  Situāciju apraksti
 4. Prāta mežģi par Godīgo tirdzniecību: krustvārdu mīkla ar jautājumiem par godīgo tirdzniecību un burtu jūklis, kur jāatrod ar Godīgo tirdzniecību saistīti vārdi.
  Prāta mežģu noteikumi
  Uzdevumi (ar atbildēm)
 5. Tiešsaistē spēlējama datorspēle par Godīgo tirdzniecību: http://apix.lt/projects/fairtrade/FairTrade.html

Spēles ir piemērotas dažāda vecuma bērniem un noteikumos ir piedāvātas iespējas, kā katru spēli piemērot konkrētiem apstākļiem un vecuma grupai.

Vairāk informācijas par spēlēm vari iegūt, rakstot Ingrīdai Strazdiņai uz ingrida@zalabriviba.lv

2017. gadā mēs viesosimies Latvijas skolās – spēlēsim spēles un stāstīsim par godīgo tirdzniecību!

Aktivitātes notiek projekta „Par godīgu augļu tirdzniecību! Atbalsts godīgai tropisko augļu tirdzniecībai 2015. Eiropas gadā attīstībai un turpmāk”, kas tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu, ietvaros. Par materiāla saturu atbild Zaļā brīvība, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

European_Union      logo-bananas_LV_yellow1

Spēle sagatavota projekta “Godīgai tirdzniecībai draudzīgas Baltijas valstis” ietvaros ar Ziemeļvalstu ministru padomes un Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.

Norden2
SIF_melnbalts