Skip to content

Kādas ir patēriņa ietekmes uz vidi un sabiedrību? Vai produktiem ir ētiskā vērtība? Kādi marķējumi liecina par produktu ilgtspēju? Vai tirgotājiem ir jāuzņemas daļa atbildības var vides un sociālajām problēmām pasaulē? Kā labāk varētu šīs problēmas risināt? Šie ir daži no jautājumiem, kas tika apspriesti biedrības „Zaļā brīvība” organizētajā semināros „Godīgā tirdzniecība: Maini Spēles noteikumus!”.

2015. gada 23. janvārī notika pirmaisGodīgā tirdzniecība: Maini Spēles noteikumus!” seminārs. Pasākuma programma pieejama šeit.

Seminārā apskatītas šādas tēmas:

  • Globālās patēriņa tendences un ar to saistītās problēmas pasaulē;
  • Godīgā tirdzniecība un ilgtspējīgas ražošanas marķējumi;
  • Kā padarīt savu un līdzcilvēku patēriņu zaļāku un godīgāku.

Semināra pirmajā daļā dalībnieki diskutēja par vietējā patēriņa globālajām vides ietekmēm, par ko stāstīja biedrības „Zaļā brīvība” vadītājs Jānis Brizga (prezentācija vietējais patēriņš – globālās ietekmes). Tika runāts par globālajām vides problēmām un to sasaisti ar mūsu ražošanas un patēriņa paradumiem, kā arī pasākumiem, kurus varam īstenot vides slodžu samazināšanā. Turpinājumā hidroloģe Diāna Stendzeniece dalījās ar savu pieredzi par dzīvi Senegālā, kur trīs mēnešus strādāja projektā „Ūdens pieejamības veicināšana nabadzīgajiem iedzīvotājiem”. Īss Diānas pieredzes apraksts, kā arī pašas veidotā filmiņa atrodama organizācijas „Glen Latvija” mājaslapā. Prezentācija –  Ūdens nozīme.

Semināra otrajā daļā pārgājām pie vietējā patēriņa sociālās un ekonomiskās ietekmes uz jaunattīstības valstīm. Jānis Brizga un Valters Kinna iepazīstināja klausītājus ar dažādiem eko- un sociālajiem marķējumiem (Jāņa prezentācija – vietējais patēriņš – globālās ietekmes), tai skaitā godīgās tirdzniecības marķējumiem (vairāk par šiem marķējumiem lasiet šeit – http://www.zalabriviba.lv/dzivesveids/godigas-tirdzniecibas-markejumi/).

Semināra trešajā daļā sākās aktīva dalībnieku darbošanās. Viņiem bija jāizpilda uzdevumi (1. grupas uzdevumi un 2. grupas uzdevumi) par diviem projektiem, kas saistīti ar lielveikalu zīmolu produktu un tropisko augļu ilgtspēju. Dalībniekiem bija jānāk klajā ar dažādiem ierosinājumiem par to, kā padarīt lielveikalu produktu piegādes ķēdes caurredzamākas, draudzīgākas videi un ražotājiem attīstības, kā arī attīstītajās valstīs. Semināru dalībnieku idejas tika arī apspriestas ar divi veikalu pārstāvji – uzņēmuma „Maxima Latvijā” koorporatīvo attiecību vadītājs Ivars Svilāns un veikala „Dabas Dobe” līdzīpašnieks Ervīns Labanovskis. Jaunieši uzskatīja, ka lielveikaliem būtu jāuzņemas pilna vides un sociālā atbildība par savu zīmolu produktu piegādes ķēdēm, jānodrošina šo ķēžu caurskatāmība, kā arī aktīvi jāinformē patērētāji par produktu vides un sociālajām ietekmēm. Tirgotāji savukārt atgādināja, ka pircēji Latvijā izvēlas lētākos produktus, bet piekrita, ka produktiem var būt arī kāda papildus ētiskā vērtība.

Pasākuma noslēgumā Inga Belousa no organizācijas „Latvijas Platformas Attīstības Sadarbībai” novadīja interaktīvo spēli „Kafijas krūzītes stāsts”, kurā dalībnieki centās pareizā secībā sakārtot visus dažādos kafijas ražošanas procesus. Tas labi parādīja, to, par ko teorētiski runājām semināra sākumā – ietekmi atstājam ar visām savām darbībām, tomēr ir mūsu spēkos izvēlēties, cik tā būs liela, un ar kādu tendenci. Ingas prezentācija – kafijas_stāsts.

2015. gada 29. jūlija pēcpusdienā sadarbībā ar “homo ecos:” norisinājās otrais seminārs “Godīgā tirdzniecība: Maini spēles noteikumus!”. Uz pasākumu bija atnākuši gan dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan vienkārši interesenti.

Pasākums sākās ar aizraujošu un interesantiem ieskatiem bagātu Silvijas Pūpolas stāstu par viņas pieredzi un darbu Ugandā. Pēc tam ar lekciju par mūsu patēriņa globālajām ietekmēm semināru turpināja Zaļās brīvības vadītājs Jānis Brizga. Vēlāk Valters Kinna pastāstīja par Godīgo tirdzniecību un tās marķējumiem.

Otrajā daļā dalībnieki izmēģināja jaunu simulācijas spēli “Banāngeita”, kurā centās iejusties banānu plantāciju strādnieku un plantatoru ādā. Viņiem bija jāsastopas ar daudzām problēmām, tostarp valūtas devalvāciju, ražas zaudējumu u.c. Spēles pirmais mēģinājums bija veiksmīgs. Tā tiks uzlabota un izmantota citos pasākumos.

Fotogrāfijas no pasākuma redzamas zemāk esošajā galerijā.

2015. gada 19. novenbrī tika rīkots trešais seminārs “Godīgās tirdzniecības diena Latvijas Universitātē”. Tajā tika runāts par to, kā izlīdzināt nevienmērīgo resursu sadalījumu pasaulē, kā samazināt nabadzību, kā izskaust piespiedu darbu un diskrimināciju jaunattīstības valstīs, kā arī citiem jautājumiem. Seminārs notika divās daļās.

Pirmajā daļā, notika LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, kur kopīgi darbnīcu veidā tika risināti vairāki ar godīgo tirdzniecību un globālo izglītību saistīti jautājumi.

Otrajā daļā, notika LU Dabaszinātņu centrā. Apmeklētājiem bija iespēja dzirdēt par cilvēku sadzīvi un situāciju Āfrikas valstīs no motoekspedīcijas “2 rati, 2 ragi”, par kuru stāstīja Mārtiņš Sils, kā arī caur simulācijas spēlēm labāk izprast globālās attīstības problēmas un godīgās tirdzniecības kustības centienus.

PS Šis raksts tapis ar projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana” atbalstu, ko finansē Eiropas Savienība un līdzfinansē Sabiedrības Integrācijas fonds.

Baner_LV_Latviesu SIF_logo_krasains_pamata_CMYK