Skip to content

2015. gadā, kad Latvija būs ES prezidējošā valsts Tūkstošgades attīstības mērķi tiks aizstāti ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Taču līdz šim ilgtspējīgas attīstības mērķi nav skaidri definēti. Tāpēc ir izveidota SDGs e-Inventory, kas piedāvā iespēju valdībām, starpvalstiskām un nevalstiskām organizācijām no visas pasaules iesniegt savus priekšlikumus. Pašlaik datubāzē ir iesniegti 75 piedāvājumi – pārsvarā no ar ANO saistītām institūcijām. Iesniegtie priekšlikumi septembrī tiks izvērtēti un tālāk iesniegti Atvērtajai daba grupai, kas strādā pie mērķu noteikšanas starptautiskā līmenī. Bez minētās Grupas ar ilgtspējīgas attīstības mērķu formulēšanu darbojas arī Džefrijs Sakss, ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moona padomnieks, un viņa vadītais Sustainable Development Solutions Network