Skip to content

Paraksti petīciju Eiropas Savienības Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisārei Elžbetai Beņkovskai, lai pieprasītu godīgu praksi visā tropisko augļu piegādes ķēdes garumā! 

Vai tu zināji, ka, lai saražotu saldos un sulīgos mango vai spēcinošos banānus, kas mums visiem tā garšo, tiek ekspluatēti tūkstošiem zemnieku un strādnieku? Šo cilvēku pamattiesības bieži vien netiek ievērotas. Mums kā patērētājiem pieder liels spēks, un mums to ir jāliek lietā, lai liktu Eiropas Savienībai, nacionālajām valdībām, lielveikaliem un visai pārtikas industrijai kopumā rīkoties. Visām iesaistītajām pusēm ir jārīkojas, lai nodrošinātu, ka par tropiskajiem augļiem tiek samaksāta godīga cena un tie tiek audzēti, nepārkāpjot cilvēktiesības un neradot vides piesārņojumu. Mūsu kopīgā prasība Eiropas Savienībai ir padarīt tropisko augļu tirdzniecību godīgu – tagad!

 

Kā negodīgas tirdzniecības prakse ietekmē zemniekus un strādniekus? 
Stāsti no Kamerūnas un Karību jūras salām

Banana Washing_Cameroon_© Jan Nimmo (1)
Foto © Jan Nimmo

“Es strādāju banānu plantācijā, iepakošanas daļā. Ja lielveikali maksā pietiekamas cenas par banāniem, kurus tie iepērk, es varu nopelnīt labāku algu.” Bridžita Šafaca (30), pakotāja, Kamerūna.

 

Small Producer_Windwards_© WINFA (1)
Foto © WINFA

“Mēs strādājam arvien smagāk un smagāk, mēģinām izaudzēt vairāk un labāku produkciju, mēģinot saudzēt vidi. Tomēr, kamēr mūsu koki un augļi aug, kamēr lielveikalu ienākumi pieaug, samaksa, ko mēs saņemam, šķiet, neaug nekad. Tā nevar nodrošināt pienācīgus dzīves apstākļus.” Antons Bovmans, mazais zemnieks, Vējpuses Salas Karību jūrā

 

 

Projekts „Par godīgu augļu tirdzniecību!” ir globāls konsorcijs, kurā apvienojušies 19 partneri no ES, Kamerūnas, Kolumbijas, Ekvadoras un Vējpuses salām (Windward Islands).


images   logo-bananas_EN_yellow_cmyk  ZBlogo    EYD

Projekts īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild Zaļā Brīvība, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.