Skip to content

ES ir sākusies jauns ES Kohēzijas politikas izstrāde. Tā noteiks cik daudz, kam un par ko pienāksies līdzekļi nākamajā ES budžeta periodā no 2014-2020. gadam. Kopējais ES Kohēzijas politikas budžets šajā laika posmā ir paredzēts 336 miljardi eiro. Daļa no šīs naudas pienākas arī Latvijai.

SFteam ir nevalstisko organizāciju apvienība, kas seko līdzi ES kohēzijas politikas izstrādei un īstenošanai, lai veicinātu ilgtspējīgas ES Reģionālās attīstības un Kohēzijas politiku īstenošanu Centrālajā un Austrumeiropā. Viens no būtiskiem šādas ilgtspējīgas politikas priekšnosacījumiem ir plaša sabiedrības līdzdalība visā politikas ciklā – sākot no politikas izstrādes un beidzot ar tās ieviešanu un uzraudzību.

SFteam, kur no Latvijas darbojas Zaļā brīvība, šī gada vasarā izstrādāja 16 sabiedrības līdzdalības principus, kas būtu jāievēro veidojot jauno Kohēzijas politiku un to īstenojot nacionālajā līmenī. Par šo principu pielietošanas iespējām vaicājām NVO un valsts pārvaldes pārstāvjiem no Bulgārijā, Čehijā, Ungārijā, Latvijā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā. Šo atbilžu apkopojums ir pieejams mūsu jaunākajā izdevumā – Principi un realitāte: Partnerības (publikācija pieejama arī citās valodās).