Skip to content

Biedrība “Zaļā brīvība” šonedēļ vērsās pie Eiropas Investīciju Bankas (EIB) direktora Latvijā Armanda Eberharda, kā Latvijas interešu pārstāvi Bankā, ar lūgumu iepazīties ar vēstuli, ko parakstījušas vairākas Eiropas nevalstiskās organizācijas, tostarp, CEE Bankwatch Network, kuras biedrs ir arī Latvijas biedrība “Zaļā brīvība”. Aicinājām Eberharda kungu ņemt vērā mūsu ieteikumus piedaloties EIB valdes sēdē, kas notiks 9.oktobrī.

Vēstulē vēršam uzmanību tieši Bankas Sūdzību Izskatīšanas Mehānisma politikas izvērtējumam, kuras pagaidu versiju lūdzam valdes sēdē neapstiprināt līdz brīdim, kad tiktu veiktas izmaiņas uz kurām norādām vēstulē. Mūsu darbā Sūdzību izskatīšanas mehānismam ir būtiska nozīme un nereti EIB tikai pateicoties šim instrumentam uzzina sabiedrības viedokli. Šī politikas dokumenta pagaidu versijā trūkst neatkarīgas mehānisma funkcionēšanas un leģitimitātes aspekti, kā arī pieejamības un caurspīdīguma nodrošināšana.

Pilns vēstules saturs te: CM review – Briefing for EIB Directors_September 2018