Skip to content

 

25.septembrī valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts informatīvais ziņojums “Par ieteikumiem zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās un ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”. Tas izstrādāts, lai motivētu un izglītotu iepirkuma speciālistus zaļā iepirkuma jomā un sniegtu informāciju un zināšanas par valsts iepirkuma izmantošanu, lai veicinātu videi draudzīgāku preču un pakalpojumu izplatīšanos.

EK uzdevumā veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā zaļais iepirkums pagaidām nav populārs: tikai 20 % no visiem iepirkumiem reģistrēta vides nosacījumu iekļaušana iepirkumu dokumentācijā.

“Ieteikumi zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās” sastāv no trīs neatkarīgām sadaļām: zaļā iepirkuma ieviešanas stratēģijas, iepirkuma normatīvā ietvara un vides kritērijiem sešām preču un pakalpojumu grupām (biroja papīrs; tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi; biroja aprīkojums; autotransports; biroja mēbeles; pārtikas preces un ēdināšanas pakalpojumi).

Savukārt “Ieteikumi videi draudzīgai būvniecībai” domāti būvdarbu iepirkumiem, arī ar būvdarbiem saistītajiem pakalpojumiem. Tie attiecas uz projektēšanas, būvdarbu, būvju ekspluatācijas un nojaukšanas posmu. Katrā no šiem posmiem tiek apskatītas iespējas ietvert vides kritērijus.

Ieteikumi kopā aptver septiņas preču un pakalpojumu grupas, sniedzot iepirkumu procedūrā “izmantošanai gatavus” divu līmeņu vides kritērijus. Pamatkritēriji attiecas uz visbūtiskāko ietekmi uz vidi, un tos var izmantot ar minimālām papildu atbilstības pārbaudēm un bez ievērojama izmaksu pieauguma. Izvērstie kritēriji ir paredzēti tiem pasūtītājiem, kas cenšas iepirkt videi visdraudzīgākās preces, un tie var prasīt papildus administratīvās procedūras un papildu izmaksas.