Skip to content

 

Pēc vides ministra Raimonda Vējoņa iniciatīvas divas Vides ministrijas un pieaicināto ekspertu darba grupas ir izstrādājušas ieteikumus zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai un videi draudzīgai būvniecībai. R. Vējonis uzsver: pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā ir svarīgi attīstīt tieši vietējo iepirkumu, un bieži tas ir mīts, ka videi draudzīgas preces un pakalpojumi ir dārgāki, jo prakse pierāda, ka tas tā nebūt nav un ļauj pat ietaupīt.

Ieteikumi zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās sastāv no trim neatkarīgām sadaļām: zaļā iepirkuma ieviešanas stratēģijas, iepirkuma normatīvā ietvara un vides kritērijiem sešām preču un pakalpojumu grupām (biroja papīrs; tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi; biroja aprīkojums; autotransports; biroja mēbeles; pārtikas preces un ēdināšanas pakalpojumi).

Katrā sadaļā skartas problēmas, ar kurām parasti sastopas publisko iepirkumu veicēji valsts un pašvaldību institūcijās, un parādīti iespējamie risinājumi zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai. Ieteikumus noslēdz pielikumu sadaļa ar potenciālajam lietotājam nepieciešamu informāciju.

Tai pašā laikā Vides ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Zemkopības ministrijas speciālistu un pieaicināto ekspertu darba grupā izstrādāti ieteikumi videi draudzīgai būvniecībai.

Tā kā būvniecība ir ļoti komplicēta preču un pakalpojumu grupa, šie izstrādātie ieteikumi domāti būvdarbu iepirkumiem, tai skaitā ar būvdarbiem saistītajiem pakalpojumiem. Tie attiecas uz projektēšanas, būvdarbu, būvju ekspluatācijas un nojaukšanas posmu. Katrā no šiem posmiem tiek apskatītas iespējas ietvert vides kritērijus. Kritēriji attiecas uz enerģijas patēriņu, atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu, būvniecībā izmantotajiem materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu saimniecību un ūdens saimniecību, kā arī citiem aspektiem, kas saistīti ar būvniecības ietekmi uz vidi, arhitektu pieredzi, uzraudzību, lietotāja aspektus ieskaitot.

Abu ieteikumu izstrādē izmantotas Eiropas Komisijas zaļā publiskā iepirkuma rekomendācijas un vadlīnijas, Starptautiskās pašvaldību vides aizsardzības padomes ilgtspējīgā iepirkuma ieteikumi, citu Eiropas Savienības dalībvalstu labākās prakses paraugi, kā arī Vides ministrijas zaļā publiskā iepirkuma pilotprojekta rezultāti.

 

Avots: Latvijas Vēstnesis