Skip to content

Atklāta vēstule Valsts ieņēmumu dienestam 

2016. gada 14. jūnijā 

Mēs, biedrība “Zaļā brīvība” lūdzam Valsts ieņēmumu dienestam (VID Muitas pārvaldei) precizēt, vai Latvijā kopš 2014. gada ir ievesti kompānijas Natural Fruit Company Ltd produkti un kas ir bijis to importētājs. Mēs lūdzam sniegt atbildi biedrībai “Zaļā brīvība”.

Lūguma pamatojums

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un ES patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu patērētājiem ir tiesības saņemt akurātu un adekvātu informāciju, lai pieņemtu lēmumu par pirkumu iegādi. Latvijas patērētāju aizsardzības likums un Negodīgas Komercprakses aizlieguma likums, kas ir balstīti uz ES direktīvā ietvertajiem principiem, skaidri paredz, ka patērētajiem pieejamajā informācijā ir jāietilpst datiem par produkta izcelsmi un ražošanu.

Vadoties pēc šiem noteikumiem, ja pastāv iespējamība, ka preces piegādes ķēdē ir iesaistīts piespiedu darbs vai notikuši citi nopietni cilvēktiesību pārkāpumi, patērētājiem, izdarot lēmumu par pirkumu, tas ir jāzina.

Pamatinformācija

Natural Fruit Company Ltd ir Taizemes ananāsu pārstrādes uzņēmums, kas ražo ananāsu sulas koncentrātu un konservētus ananāsus. Kampaņas SUPPLY CHA!NGE partneris no Somijas NVO Finnwatch ir publicējusi divus ziņojumus par darba apstākļiem Natural Fruit rūpnīcā Khiri Khan provincē Taizemē. Ziņojumi ir balstīti uz intervijām ar viesstrādniekiem[1].

Saskaņā ar Finnwatch atklāto, darba apstākļi Natural Fruit pārstrādes rūpnīcās vairāku iemeslu dēļ norāda uz piespiedu darba izmantošanu. Lielākajai daļai strādnieku tikušas konfiscētas pases; daudziem arī nebija dokumenti un viņi valstī bija ievesti nelegāli. Pēc strādnieku liecinātā virsstundas rūpnīcā ir obligātas, un daži intervētie atklāja, ka strādnieki reizēm ir tikuši sisti valodas barjeras vai nesaskaņu ar darba vadītājiem dēļ. Turklāt strādnieku alga ir zem minimālās algas Taizemē.

Taizemes atbildīgo iestāžu izmeklēšana Natural Fruit rūpnīcā 2013. gadā daļēji apstiprināja Finnwatch pētījumos atklāto. Darba inspektori atklāja, ka Natural Fruit, piemēram, nodarbināja viesstrādniekus bez dokumentiem, ierobežoja darbinieku iespēju izmantot tualeti un nepamatoti atvilka no strādnieku algām.

Piespiedu darbs ir nopietns cilvēktiesību pārkāpums, ko aizliedz vairāki starptautiski cilvēktiesību akti.[2] Piemēram, ASV, lai novērstu piespiedu darbu, ir aizliegušas tādu produktu importu, kuru ražošanā daļēji vai pilnīgi ir izmantots piespiedu darbs.

Latvijā Negodīgas komercprakses aizlieguma likums aizliedz sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju, ja šī informācijas ietekmē patērētājs pieņem vai varētu pieņemt lēmumu izdarīt pirkumu, kādu viņš citādi nebūtu pieņēmis. Šāda maldinoša informācija var attiekties uz produktu izcelsmi. Saskaņā ar likumu vienlīdz maldinoši ir sniegt nepatiesu informāciju un noklusēt svarīgu informāciju, piemēram, to, ka produkta ražošanā ir tikušas pārkāpti starptautiskie tiesību akti vai vienošanās.

Natural Fruit Company Ltd ražotais ananāsu sulas koncentrāts noteikti tiek izmantots Eiropā, vismaz Somijas mazumtirgotāju privāto preču zīmju ananāsu sulas ražošanā. Vairākas Somijas kompānijas – VIP-Juicemaker, S Group, Kesko un Tuko Logistics – ir liecinājušas Finnwatch, Somijas NVO, ka tās ir pārtraukušas iepirkumus no Natural Fruit 2013. gadā, jo Natural Fruit nepiekrita neatkarīgam auditam tās pārstrādes rūpnīcā un šajā gadījumā nav iespējams zināt, vai strādnieku darba apstākļi ir uzlabojušies.

Pēc Natural Fruit izpilddirektora sacītā uzņēmuma eksporta apjomi laikā pēc Finnwatch ziņojuma publicēšanas ir auguši, tādēļ ir iespējams, ka Natural Fruit ražotie ananāsu produkti tiek importēti Eiropā un arī Latvijā, bet importējošie uzņēmumi līdz šim ir izvairījušies šo informāciju publiskot.[3] Šo pieņēmumu tomēr nav iespējams apstiprināt bez pieejas detalizētai muitas informācijai, jo ziņas par importa preču ražotāju un importētāju šobrīd tiek uzskatītas par konfidenciālu informāciju.

—-

Šī vēstule ir tapusi sadarbībā ar 14 ES pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas šodien ir nosūtījušas līdzīgu vēstuli muitas iestādēm 14 ES dalībvalstīs.

[1]  Finnwatch, 2013, Cheap Has a High Price, kopsavilkums angļu valodā   http://www.finnwatch.org/images/cheap%20has%20a%20high%20price_exec%20summary_final.pdf, un Out of a Ditch into a Pond, 2014, pieejams http://www.finnwatch.org/images/pdf/FW_privatelabel_ENG.pdf

[2]  Skat. Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, 6. pants, pieejams http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/escpakc.htm; Starptautiskā Dabra organizācija,  Konvencija 29 Par piespiedu darbu un 105 Par piespiedu darba novēršanu, pieejamas http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO:::

[3]  Natural Fruit izpilddirektors Virats Pijapornpaibons (Wirat Piyapornpaiboon) šādu liecību sniedza 2014. gadā tiesas procesa laikā saistībā ar apsūdzību, ko kompānija izvirzīja pret Finnwatch pētnieku Endiju Halu (Andy Hall). Vairāk informācijas par tiesas procesu pret Endiju Halu (angļu val.): http://www.finnwatch.org/images/pdf/AndyHall_May2016_QA_Eng.pdf

 

SC_Logo

European_UnionMateriāls tapis projekta “Lielveikalu zīmolu produktu ilgtspējas celšana, kā svarīga komponente 2015. Eiropas gadā attīstībai un tālāk”, kas tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild Zaļā Brīvība, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.