Skip to content

Biedrība “Zaļā brīvība” sadarbībā ar CEE Bankwatch Network aicina darbā projektu vadītāju (nepilna darba laika) enerģētikas politikas jomā

Kopsavilkums

Biedrība “Zaļā brīvība” piedāvā darbu sadarbības organizācijā CEE Bankwatch starptautiska projekta vadītājam (60% darba slodze), kurš būtu pieredzējis interešu aizstāvībā, ar spējām veicināt dažādu ieinteresēto pušu sadarbību, lai kopīgi izstrādātu un ieviestu stratēģiju ar mērķi veicināt pāreju uz ilgtspējīgu un pieejamu enerģiju visiem. Zināšanas un izpratne par enerģētikas politikas procesiem un vēlme ieviest ilgtspējīgas pārmaiņas Latvijā.

Galvenie pienākumi

 • Uzrunāt, iesaistīt un sadarboties ar uzņēmumu apvienībām, nozares pārstāvjiem, politikas veidotājiem un lēmumpieņēmējiem, kā arī NVO, lai kopīgi veidotu un ieviestu pārmaiņu stratēģiju
 • Veidot un vadīt ekspertu sadarbības aliansi Latvijā, nodrošināt pieredzes pārnesi no/uz ārvalstīm;
 • Analizēt attiecīgās nozares politikas ietvaru (reģionālo, nacionālo un Eiropas), lai pārliecinoši varētu piedāvāt un veidot nepieciešamās reformas;
 • Veidot un vadīt mērķgrupu un sabiedrības iesaistes procesus;
 • Veidot un ieviest projekta komunikācijas plānu;
 • Piedalīties reģionālo stratēģiju attīstībā un sadarboties kampaņu veidošanā ar pārējiem CEE Bankwatch Network partneriem un kolēģiem.

Prasības pretendentiem

 • Pieredze interešu aizstāvībā, sadarbības veidošanā ar dažādām mērķgrupām ar mērķi panākt pārmaiņas.
 • Pieredze darbā ar ilgtspējīgas enerģētikas un/vai energoefektivitātes jautājumiem.
 • Izcilas valodas prasmes latviešu valodā – ar spēju publiski uzstāties, kā arī ļoti labas lietišķās angļu valodas zināšanas.
 • Pieredze vai izpratne darbā ar politikas dokumentiem, spēja izprast politikas ieviešanas procesus.
 • Motivācija un vēlme izstrādāt un ieviest pārmaiņas.

Bankwatch piedāvā elastīgu darba grafiku, labus darba apstākļus, konkurētspējīgu atalgojumu, kas atbilstoši Bankwatch iekšējiem noteikumiem, katram darbiniekam tiek aprēķināts pēc noteiktiem kritērijiem. Darbs dinamiskā un starptautiskā vidē ar iespēju ceļot.

Pieteikumus (CV un īsu motivācijas vēstuli) angļu valodā līdz 6. septembrim sūtiet uz epastu selina.vancane@bankwatch.org