Skip to content
Grozu pinēja Agnese
Grozu pinēja Agnese. Foto: Mondo

 “Palīdzība saņēmēju padara slinku” – teiks daudzi, runājot par attīstības sadarbību jeb palīdzības sniegšanu trūcīgām valstīm. Šajā rakstā stāstīsim par igauņu organizācijas “Mondo” attīstības sadarbības projektu Ganā un skaidrosim, kāpēc augstāk minētais uzskats ir mīts.

Zaļā brīvība šogad ir uzsākusi jauna veida sadarbību ar Igaunijas nevalstisko organizāciju “Mondo” – festivāla Laba daba laikā piedāvājām iegādāties grozus, kas pīti sieviešu kooperatīvā Ganā. 20. augustā tie atkal bija nopērkami Sociālās uzņēmējdarbības tirdziņā Kalnciema kvartālā, bet nākotnē plānojam piedalīties kādā no Ziemassvētku tirdziņiem.

Sadarbība ar grozu pinēju kooperatīvu Ganas ciematā Kongo (nejaukt ar tāda paša nosaukuma valsti) ir “Mondo” pirms diviem gadiem uzsākta tiešās tirdzniecības iniciatīva. Šai laikā grozu pīšana un pārdošana ir ļāvusi sievietēm iegūt lielāku neatkarību un manāmi uzlabot savus un savu ģimeņu dzīves apstākļus.

Bizness no salmiem

Kongo ir liels ciemats ar aptuveni 8000 iedzīvotāju, kas atrodas vienā no Ganas nabadzīgākajiem reģioniem, kur cilvēki galvenokārt pārtiek no tā, ko paši izaudzē. Sahāras tuksneša izplešanās šādu iztikas avotu apdraud, tādēļ ir ļoti vajadzīgi papildu ienākumu avoti. 2009. gadā “Mondo” sāka atbalstīt vietējās skolas – tika vākti līdzekļi, lai bērni varētu iet skolā. Savukārt otrs sadarbības virziens ir radīt iespējas uzņēmējdarbībai un atbalstīt vietējo sieviešu biznesu.

Ar “Mondo” palīdzību ciematā nodibināti grozu pinēju un šī (shea) sviesta pārstrādes kooperatīvi. Grozu pinēju kooperatīvā sākotnēji darbojās astoņas sievietes, bet divu gadu laikā uz Igauniju ir eksportēti jau aptuveni 1000 grozu. Pinējas ir saņēmušas palīdzību, lai aprīkotu pašas savu darbnīcu, kā arī apmācības, ko sniedza divas igauņu dizaineres, kuras brīvprātīgo darbā Ganā pavadīja piecus mēnešus, lai uzlabotu grozu dizainu un kvalitāti.

Ievēro godīgās tirdzniecības principus

Pinējas saņem samaksu atkarībā no groza pīšanai izmantotā laika un Godīgās tirdzniecības algu Ganā. Foto: Mondo
Pinējas saņem samaksu atkarībā  izmantotā laika un Godīgās tirdzniecības algu Ganā. Foto: Mondo

“Mondo” ievēro Godīgās tirdzniecības principus. Turklāt pievienotā vērtība paliek Ganā, jo tiek eksportēts gatavs produkts, nevis izejvielas. Samaksa par katru grozu tiek noteikta atkarībā no laika, ko prasījusi tā gatavošana, un Godīgās tirdzniecības algām Ganā.

Peļņa no pārdotajiem groziem tiek ieguldīta ciematā, lai izvērstu kooperatīvu un atbalstītu citus projektus. Piemēram, grozu pinējas ir izveidojušas “salmu banku”, kas nozīmē, ka salmi tiek iepirkti vairumā, kad tie ir lētāki, bet pinēja tos var izmantot visu gadu, naudu par izmantotajiem salmiem iemaksājot atpakaļ “bankā”. Tas arī ļauj pirmos salmu saišķus jaunām kooperatīva dalībniecēm piešķirt par brīvu, lai mācītos.

Palīdzēt ir jāmāk!

Grozu tirgošana dod papildu ienākumus sievietēm un viņu ģimenēm. Foto: Mondo

Šādas ilgstošas un plānotas attīstības sadarbības mērķis ir nevis regulāri piegādāt gatavas lietas vai finanšu līdzekļus, bet dot iespēju izmantot savu potenciālu, ko citādi kavē darīt nabadzība, nevienlīdzība vai, piemēram, tas, ka cilvēkiem nav pieejas informācijai un zināšanām. Protams, ir situācijas, kā dabas katastrofas vai bruņoti konflikti, kad nepieciešama nauda, pārtika un medikamenti, bet attīstības palīdzības mērķis ilgtermiņā ir saņēmēju spēja pašiem sevi nodrošināt un dzīvot cieņpilnu dzīvi. “Mondo” sniegtais atbalsts Kongo ciematam ir uzskatāms piemērs attīstības sadarbības dažādajām formām un tās ieguldījumam saņēmēju ekonomiskā un radošā potenciāla izmantošanā.

Zaļā brīvība projekta “Mediji attīstībai” ietvaros īsteno sociālo kampaņu “Mīti un patiesība par līdzdalību pasaules attīstībā”, kuras mērķis ir informēt sabiedrību par izplatītākajiem attīstības sadarbības mītiem Latvijā, veicināt konstruktīvu viedokļu veidošanos par globālo attīstību un sniegt ieguldījumu attīstības sadarbības mītu izskaušanā.

Vairāk informācijas par projektu: http://www.zalabriviba.lv/par-zalo-brivibu/zb-projekti/mediji-attistibai/

Projekta aktivitātēm seko arī tīmekļa vietnē: http://media4development.blogspot.com/

Projekta tēmturis: #M4Dproject

Jautā, ierosini un piedalies: inga@zalabriviba.lv

 

 European_Union M4Dlogo_RGBRaksts tapis projekta Mediji Attīstībai (EYD2015: Media for Development, DCI-NSAED/2014/338-309) ietvaros, kas ir Eiropas Komisijas atbalstīts projekts ar mērķi, iesaistot medijus, veicināt sabiedrības izpratnes pilnveidi par savstarpējo saikni un izaicinājumiem globālā līmenī. Raksta saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju atspoguļojošu.