Skip to content

Astronauts André Kuipers no Starptautiskās kosmosa stacijas paziņoja par WWF, Global Footprint Network un Zoological Society of London jaunā ekoloģiskās pēdas ziņojuma publikāciju, kas izdota gatavojoties pasaules valstu galotņu sanāksmei šī gada jūnijā Riodežaneiro (Rio+20). Jaunā ziņojuma rezultāti parāda, ka pasaules valstu ietekmes un globālo ekosistēmu tikai palielinās un, ja mēs gribam nodrošināt ilgtermiņa labklājību pasaules iedzīvotājiem, valstīm dabas kapitāls ir jāņem par pamatu, izstrādājot savas attīstības stratēģijas.

Arī Latvijas, neskatoties uz ekonomisko recesiju, ekoloģiskā pēda, kas parāda mūsu patēriņa slodzes vidē, 2008.gadā ir palielinājusies salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu. Ja visi pasaules iedzīvotāji dzīvotu kā vidējais Latvijas iedzīvotājs, šo resursu nodrošināšanai un radītā piesārņojuma absorbēšanai būtu nepieciešamas divas planētas Zeme. Taču tas nav iespējams. Mēs to varam mainīt, koncentrējoties nevis uz ekonomisko izaugsmi, bet cilvēku labklājību, palielinot Latvijas dabas kapitālu, samazinot savu atkarību no privātā transporta un fosilās enerģijas, siltinot mājas un veicinot ilgtspējīgu pārtikas apgādi. Aicini valdību šos soļus iestrādāt jaunveidojamajā Nacionālajā attīstības plānā. Tas ne tikai mazinās mūsu slodzes vidē, bet arī nodrošinās mūsu ilgtermiņa labklājību, ekonomisko un sociālo drošību.