Skip to content

2016. gada 25. maijā Latvijas Universitātes Lielajā Aulā norisinājās Biedrības “Zaļā brīvība” un LU rīkotā konference KLIMATA PĀRMAIŅAS UN ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA.

KlimataIzglitibaVisiem

Klimata pārmaiņas ir viena no aktuālākajām globālajām problēmām, kas saistīta ar plašu ekoloģisko un sociāl-ekonomisko jautājumu kopu: sugu areāla izmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanas, ūdens līmeņa celšanās un migrācija, ekstremāli laikapstākļi un pārtikas nodrošinājums, pielāgošanās klimata pārmaiņām un tās izmaksas u.c. Konferenci organizējām, lai meklētu atbildes uz šiem jautājumiem vietējā, nacionālā un globālā līmenī, aicinot uz diskusijām dažādu interešu grupu pārstāvjus – politikas veidotājus, mediju pārstāvjus, pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora aktīvistus, akadēmiķus un izglītotājus.

Konference ir Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta atbalstītā projekta “Klimata izglītība visiem” noslēguma pasākums, kura dalībnieki iepazinās ar projektā paveikto, kā arī saņēma projekta gaitā tapušo grāmatu “KLIMATA PĀRMAIŅAS UN ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA”.

Konferenci atklāja Toms Bricis, LTV ziņu dienesta diktors ar “Laika prognozi Latvijai”, pēc kā sekoja LU rektora, profesora Indriķa Muižnieka, Norvēģijas Karalistes vēstnieka Ēgila Hāgens un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda uzrunas.  Konferencē tika apskatītas trīs galvenās tēmas, kas attiecīgi tika sadalītas sesijās: Klimata pārmaiņas un to ietekme un Klimats un Latvijas attīstība.

Pirmajā sesijā par klimata pārmaiņām un to ietekmi mums sīkāk pastāstīja:

Māris Kļaviņš, LU profesors – “Klimata pārmaiņas notiek!”

Agrita Briede, LU profesore iepazīstināja ar  Latvijas klimata situāciju globālo pārmaiņu kontekstā:

Savukārt Viesturs Melecis, LU profesors, detalizētāk izklāstīja, kāda ir klimata pārmaiņu ietekme uz biodaudzveidību:

2.sesijā, kas tika veltīta Klimata un Latvijas attīstības tēmām, mūs iepazīstināja:

Džineta Dimante, LU profesore ar tēmu “Klimata pārmaiņu ietekme uz tautsaimniecību”

Dagnija Blumberga, RTU profesore, ar tēmu “Klimata pārmaiņas un enerģētika”

Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta direktora vietnieks, tēma “Latvijas Klimata politika”

Einārs Cilinskis, Latvijas Republikas Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāts, dalījās ar par “Latvijas klimata politiku un ilgtspējīgas attīstības mērķi”

2.sesiju noslēdza ANO Vides programmas Norvēģijas centra GRID-Arendal vecākais zinātniskais eksperts John Patrick Crump, iepazīstinot ar klimata politiku Norvēģijā – “Many strong voices: turning vulnerability into strenght”

Šeit var noskatīties projekta „Klimata izglītība visiem” noslēguma konferences atklāšanu un pirmo sesiju un otro sesiju.

Konferences programma.

Konferences deklarācija.

Projekta un klimata aktivitātēm seko līdzi Zaļās brīvības mājaslapā: http://www.zalabriviba.lv/par-zalo-brivibu/zb-projekti/klimata-izglitiba-visiem/ un sociālajos tīklos https://www.facebook.com/ZalaBriviba/ un www.twitter.com/zalabriviba

Baneris