Skip to content

Šis video 7 minūtēs parāda agro-pārtikas sistēmas attīstību pasaulē un ar vienkāršiem saprotamiem attēliem izzskaidro, kā mainījusies lauksaimnieciskā ražošana un varas attiecības starp piegādes ķēdes dalībniekiem.