Skip to content

Kampaņai “Izvēlos godīgus augļus!” logo-bananas_LV_yellow1atklāta jauna interneta vietne un videoklips ar mērķi vērst sabiedrības uzmanību uz problēmām, kas saistītas ar tropisko augļu ražošanu un tirdzniecību.

Vietnes, kur skatāms arī klips un iespējams parakstīt petīciju par godīgu tropisko augļu tirdzniecību, adrese ir www.makefruitfair.org/lv . Petīciju parakstījuši jau vairāk nekā 36 tūkstoši cilvēku.

Izvēlos godīgus augļus!” (Make Fruit Fair! – angļu val.) ir starptautiska kampaņa, kurā, lai cīnītos negodīgu mazumtirdzniecības praksi tropisko augļu piegādes ķēdēs, apvienojušās 19 organizācijas no Eiropas Savienības un vairāki partneri no jaunattīstības valstīm. Gan klips, gan interneta vietne ir pieejami visu partnerorganizāciju valodās.

Videoklipa ideja ir atspoguļot lielveikalu lielo ietekmi pār produktu piegādes ķēdēm, kas diemžēl ne vienmēr tiek izmantota godprātīgi. Tā kā Eiropas Savienības, mazumtirdzniecībā arvien vairāk dominē neliels skaits lielveikalu ķēžu, tās ir noteicēji pār lauksaimnieku un citu piegādātāju reālo pieeju patērētājiem.

Lielo kompāniju vara var būt kā žņaugs, kas, ja lielveikali un pārtikas industrija kopumā lielākas peļņas nolūkos koncentrējas vienīgi uz zemāku cenu, savelkas ap mazo ražotāju un strādnieku kaklu.

Mājaslapas un videoklipa atklāšana sakrīt ar Godīgās tirdzniecības (fair trade) dienu izstādē “World Expo 2015″ Milānā. Šai dienā notiks vairākas tikšanās starp Āfrikas, Āzijas un Latīņamerikas lauksaimnieku asociācijām, kā arī godīgās tirdzniecības sertifikācijas organizācijām, lai runātu par to, kā tirdzniecību padarīt godīgu un ilgtspējīgu gan sociālā, gan vides ziņā.

Video pieejams arī šeit.

 

European_Union logo-bananas_LV_yellow1 eyd-logo-3lines-02_lv

Materiāls tapis projekta „Par godīgu augļu tirdzniecību! Atbalsts godīgai tropisko augļu tirdzniecībai 2015. Eiropas gadā attīstībai un turpmāk”, kas tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu, ietvaros. Par materiāla saturu atbild Zaļā Brīvība, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.