Skip to content

Esam sagatavojuši izdevuma ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAS VĒSTIS jauno ceturto numuru, kas ir veltīts tematam: GLOBĀLĀS ATTĪSTĪBAS MĪTI

Izdevuma ceturto numuru lejupielādē šeit.

Izdevuma trešo numuru lejupielādē šeit.

Izdevuma otro numuru lejupielādē šeit.

Izdevuma pirmo numuru lejupielādē šeit.

Attīstības Sadarbības Vēstis (ASV) ir periodisks izdevums, ko publicējam divas reizes gadā ar mērķi pilnveidot Latvijas sabiedrības izpratni par savstarpējo saikni pasaulē, globāliem izaicinājumiem un to risinājumiem globālā un vietējā līmenī. Izdevumu sagatavojam elektroniskā formātā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par izdevumu atbild Zaļā brīvība, par rakstu saturu atbild izdevuma rakstu autori, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. ASV izdodam projekta Mediji attīstībai (EYD2015: Media for Development, DCI-NSAED/2014/338-309) ietvaros, kas ir Eiropas Komisijas atbalstīts projekts, un Zaļā brīvība ir viena no projekta dalīborganizācijām.