Skip to content

Cik pamatots ir uztraukums, dodoties uz Afganistānu? Vai pirms brauciena radušās asociācijas par šo valsti – karš, vardarbība, islāms un nabadzība, ir nozīmīgas arī pēc brauciena? Kā pieaugoša sausuma, nabadzības un migrācijas apstākļos Afganistānas iedzīvotājiem palīdz attīstības sadarbības organizācijas no visas pasaules? Kāda veida ieguldījumu Afganistānas attīstībā varam dot mēs – Latvijas iedzīvotāji? Un kā Afganistānā piedzīvotais ir saistīts ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem?

Nāc trešdien, 9. augustā 18.00 uz vakara kafiju biedrības Zaļā brīvība birojā Āgenskalnā, Lapu ielā 17 (2. stāvs)! Pie mums viesosies DELFI žurnālists Ansis Īvāns, kurš tikko atgriezās no Afganistānas brauciena.

Uzzināsim arī par to, kas būtu jāņem vērā žurnālistam, dodoties uz attīstības valstīm, un par to, kāpēc stāsti par attīstības valstīm ir nozīmīgi mums Latvijā.

Vairāk informācijas par projektu: http://www.zalabriviba.lv/par-zalo-brivibu/zb-projekti/mediji-attistibai/

Projekta aktivitātēm seko arī tīmekļa vietnē: http://media4development.blogspot.com/

Projekta tēmturis: #M4Dproject

Jautā, ierosini un piedalies: inga@zalabriviba.lv

  Šis brauciens tika īstenots projekta Mediji Attīstībai (EYD2015: Media for Development, DCI-NSAED/2014/338-309) ietvaros, kas ir Eiropas Komisijas atbalstīts projekts ar mērķi, iesaistot medijus, veicināt sabiedrības izpratnes pilnveidi par savstarpējo saikni un izaicinājumiem globālā līmenī.