Skip to content

“Zemes draugu” un “Zaļās brīvības” kopdarbs: svarīgāko un interesantāko jaunumu apkopojums.

Nīderlandes aktīvisti aptur Monsanto rūpnīcas darbību.

2010. gada janvāra un februāra pirmās puses ziņas (PDF fails). Šeit ir īss izklāsts par jaunumiem Latvijā, Indijas zemnieku pašnāvībām un vides ministra lēmumu neatļaut audzēt ģenētiski modificētus baklažānus, modificētās pārtikas marķēšanu Lietuvā, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Bulgārijas diskusijām par ĢMO politiku, glifosāta negatīvo ietekmi, par to, kā dzīvniekus iespaido ĢM lopbarība, ĢM augiem un klimata pārmaiņām, kā arī ĢMO regulējošo iestāžu un biotehnoloģijas kompāniju savstarpējo apmaiņu ar darbiniekiem.