Skip to content
Aicinām jūs parakstīt petīciju Eiropas Komisijai, kurā prasīts izsludināt ģenētiski modificētu augu audzēšanas moratoriju Eiropas Savienībā un dibināt jaunu, neatkarīgu pētniecības institūciju, kas izvērtētu ĢMO drošumu, ētiskos jautājumus, kā arī pašreizējos ES noteikumus par ĢMO. Ja iesniegumu parakstīs miljons ES pilsoņu, būs iespējams iesniegt oficiālu pieprasījumu. Savu parakstu varat pievienot http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?vl.