Skip to content

 

Saeima šodien pieņēma grozījumus Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā. Ministru kabinets varēs aizliegt un ierobežot ĢMO izplatīšanu tirgū visā Latvijā vai atsevišķā tās teritorijā, ja būs zinātniski pierādīts, ka tie var būtiski kaitēt cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, kavēt ekonomikas attīstību vai izraisīt finansiālus zaudējumus.

Arī pašvaldība var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai savā administratīvajā teritorijā vai tās daļā. Šādu aizliegumu nosaka uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem. Ja vēlaties, lai jūsu novads varētu lepoties ar no ĢMO brīvās teritorijas statusu, rakstiet iesniegumu pašvaldībai!

Lauksaimnieki savukārt varēs iebilst par savu zemju pilnīgu vai daļēju iekļaušanu teritorijā, kurā paredzēts ieviest aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, un pašvaldībai tas būs jāņem vērā.

Pārtikas produktus, kas satur ĢMO vai ir iegūti no tiem, tirdzniecības vietās būs jānovieto pārdošanai savrup no citiem pārtikas produktiem tā, lai būtu skaidrs, kas lācītim vēderā. Tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs Henriks Danusēvičs bija iesniedzis niknus iebildumus pret šo normu, taču Saeimas Tautsaimniecības komisija tos pilnībā noraidīja.