Skip to content

Zemkopības ministrijā nemanāmi turpinās Latvijas ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) politikas turpmākā kursa noteikšana. Trešdien, 13. maijā, ĢMO Uzraudzības padome lems par Latvijas turpmāko nostāju attiecībā uz ģenētiski modificētu (ĢM) augu audzēšanu un ĢM pārtikas un dzīvnieku barības izplatīšanu Latvijā.

ĢMO Uzraudzības padomei, kuru vadīs Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, būs jābalso, vai Latvijai turpmāk atbalstīt ES priekšlikumus atļauju izdošanai ĢMO kultivēšanai un ĢM pārtikas un dzīvnieku barības izplatīšanai tirgū, ņemot vērā sabiedrības nostāju un to, ka Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Pārtikas centrs neveic ĢMO riska novērtēšanu.
ĢMO Uzraudzības padomes lēmums būs pamats informatīvajam ziņojumam “Latvijas nostāja jautājumos, kas saistīti ar ģenētiski modificētiem organismiem”, ko Zemkopības ministrija (ZM) līdz 1. jūnijam iesniegs apstiprināšanai Ministru kabinetā. Tas noteiks turpmāko nacionālo pozīciju un instrukcijas Latvijas balsojumiem ES institūcijās.
Latvijas nostāja ĢMO jautājumos tiek veidota bez ievērojamas publiskas apspriešanas. Lai gan ZM jau 2008. gada septembrī uzsāka Latvijas turpmākā viedokļa formulēšanu ĢMO jautājumos, vairāk nekā astoņu mēnešu laikā atbildīgās amatpersonas nav veikušas nekādus sabiedrības informēšanas pasākumus un nav arī nodrošinājušas sabiedrības iesaistīšanu publisko konsultāciju veidā.
Turklāt konstatēti vairāki procedurāli pārkāpumi pirmās ĢMO starpinstitūciju sanāksmes laikā — atsevišķu institūciju balsojuma maiņa pēc sēdes noslēguma, nekvalitatīvi sagatavoti un pretrunīgi formulēti pamatmateriāli lēmuma pieņemšanai, neinformēšana par darba kārtību un atklātās balsošanas norisi pirms sanāksmes sākuma, kā arī neproporcionāli un neadekvāti mazu patērētāju tiesību aizsardzības organizāciju, vides un veselības organizāciju un valsts vides institūciju pārstāvniecību. Šīs rīcības nopietni apdraud Zemkopības ministrijas kā atbildīgās institūcijas uzticamību ar ĢMO saistītos jautājumos.

Zemes Draugu padomes loceklis Jānis Ulme, 22552423, janis.ulme@zemesdraugi.lv

Vides aizsardzības kluba domes locekle Dace Jansone, 26308794, dace@vak.lv