Skip to content

Saskaņā ar grozījumiem “Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” Latvijas iedzīvotājiem kopš šīs vasaras ir tiesības prasīt novada pašvaldībai noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā. Dažos novados šis process jau ir sācies. Mairita Blūma ir sagatavojusi iesnieguma paraugu, ko varat izmantot, ja vēlaties, lai arī jūsu novadā neaudzētu ģenētiski modificētus augus. Iesnieguma teksts atrodams šeit.