Skip to content

Bērniem, kas pakļauti augstam pilsētu gaisa piesārņojumam, jau atrodoties mātes vēderā, ir trīs reizes lielāks psihiskās attīstības traucējumu risks. Tā apgalvo Kolumbijas universitātes Bērnu vides veselības centra (ASV) pētnieki.

Pētījumā tika analizēta 183 Hārlemas, Vašingtonas un Dienvidbronksas trīsgadīgnieku spēja mācīties, ņemot vērā gaisa piesārņojuma līmeni, kādam viņi bija pakļauti pirms dzimšanas. Tika konstatēts, ka 42 bērni, kas, atrodoties mātes dzemdē, bija pakļauti lielai policiklisko aromātisko ogļūdeņražu iedarbībai (tie pamatā rodas, sadedzinot fosilo degvielu transportā un enerģijas ieguvē), salīdzinot ar citiem bērniem, kas nebija pakļauti tik augstam piesārņojuma līmenim, testā uzrādīja 5,7 balles zemākus rezultātus. Līdz ar to šiem bērniem tika konstatētas 2,9 reizes lielāks attīstības traucējumu risks, kas skolā var izraisīt grūtības apgūt literatūru un matemātiku.

Pētījums pierāda, ka gaisa piesārņojums var izraisīt embrionālās attīstības traucējumus, kas īpaši krasi izpaužas vairākus gadus pēc bērna dzimšanas. Taču pētnieki nespēj izskaidrot, kāpēc šīs izpausmes bērnos parādās tikai pēc vairākiem gadiem.