Skip to content

Pasaules nākotnes padome (Workd future council) ir uzsākuši kampaņu, lai politikā iestrādātu ilgtermiņa domāšanu. Viņi piedāvā starptautiskā līmenī, gatavojoties RIO+20 samitam 2012.gadā, pieņemt Nākamo paaudžu ombudsmenu (tiesībsargus), kas, pretstatā īstermiņa politikai, aizstāvētu nākamo paaudžu intereses.

Šāds nākamo paaudžu tiesībsargs var darboties arī nacionālā līmenī, izvērtējot plānošanas un politikas dokumentu ilgtermiņa ietekmes. Piemēram, Ungārijā darbojas Nākamo paaudžu parlamentārais komisārs, kas ir pirmais šāda veida tiesībsargs pasaulē. Līdzīgas iniciatīvas ir arī Kanādā, Jaunzēlandē un Izraēlā. Somijā nesen tika izveidota Nākotnes komiteja.