Skip to content

Šodien, 7. jūnijā, Eiropas Parlamenta deputāti ir pauduši stingru nostāju par labu stingrākiem noteikumiem attiecībā uz negodīgu tirdzniecības praksi (NTP). Eiropas Parlamenta balsojums ir atbilde Eiropas Komisijas paziņojumam, kurā Komisija nolēma nevirzīt stingrāku regulējumu NTP novēršanai.

Pēc Parlamenta balsojuma biedrība “Zaļā brīvība” kopā ar vairāk nekā 30 kampaņās “Supply Cha!nge” un “Izvēlos godīgus augļus!” iesaistītajām nevalstiskajām organizācijām sagaida attiecīgus soļus no Eiropas Komisijas.

Pagājušā gada novembrī Eiropas Komisijai tika iesniegta vairāk nekā 61 000 ES pilsoņu parakstīta petīcija ar prasībām ierobežot negodīgu tirdzniecības praksi, taču petīcija toreiz netika ņemta vērā. Eiropas Parlaments šodienas balsojumā atbalstīja mūsu pozīciju.

No negodīgas tirdzniecības prakses sevišķi cieš mazie zemnieki un lauksaimniecībā strādājošie attīstības valstīs, kas ir vismazāk aizsargāti no pieaugošās lielveikalu un daudznacionālo korporāciju ietekmes piegādes ķēdē.

Arvien lielāku mazumtirgotāju ietekmi piegādes ķēdēs izjūt piegādātāji visā pasaulē, kas spiesti piekāpties lielveikalu prasībām. No lielās konkurences, lai piedāvātu arvien zemākas cenas cieš gan vide, gan cilvēki.

Šis Eiropas Parlamenta balsojums arī norāda, ka konkurenci uzraugošajām iestādēm ir vajadzīgs pievērst vairāk uzmanības tādiem jautājumiem kā lielveikalu privātās preču zīmes.