Skip to content

Preambula

Ņemot vērā to, ka visa Dzīvība ir vienota un visām dzīvajām būtnēm, kas evolūcijas gaitā ir attīstījušās daudzās sugās, ir kopīga izcelsme,
ņemot vērā, ka visām dzīvajām būtnēm ir dabiskās tiesības un ka jebkuram dzīvniekam, kam ir centrālā nervu sistēma, ir īpašas tiesības,
ņemot vērā, ka šo tiesību noniecināšana vai pat to vienkārša neievērošana nodara lielu postu Dabai un liek cilvēkiem pastrādāt noziegumus pret dzīvniekiem,
ņemot vērā, ka cilvēku cieņa pret dzīvniekiem nav nošķirama no cilvēku cieņas citam pret citu,

tiek pasludināts:

1. pants
Visiem dzīvniekiem ir vienlīdzīgas tiesības uz eksistenci, ievērojot bioloģisko līdzsvaru. Šāda tiesību vienlīdzība nav pretrunā ar sugu un īpatņu daudzveidību.

2. pants
Dzīvniekiem ir tiesības uz cieņpilnu izturēšanos pret sevi.

3. pants
3.1. Ar dzīvniekiem nedrīkst slikti apieties vai nežēlīgi pret tiem izturēties.
3.2. Ja ir nepieciešams dzīvnieku nogalināt, nāvei jāiestājas acumirklī, tai jābūt nesāpīgai, un dzīvniekam nedrīkst radīt baiļu sajūtu.
3.3. Pret mirušu dzīvnieku jāizturas pienācīgi un ar cieņu.

4. pants
4.1. Savvaļas dzīvniekiem ir tiesības dzīvot un vairoties brīvībā viņu dabiskajā vidē.
4.2. Ilgstoša savvaļas dzīvnieku turēšana nebrīvē, medības un makšķerēšana kā vaļasprieks, kā arī jebkāda veida savvaļas dzīvnieku izmantošana nolūkos, kas nav vitāli svarīgi, ir pretrunā ar šīm pamattiesībām.

5. pants
5.1. Jebkuram dzīvniekam, kas atrodas cilvēka aizgādnībā, ir tiesības uz pienācīgu uzturu un aprūpi.
5.2. Šādu dzīvnieku nekādā gadījumā nedrīkst pamest vai nogalināt bez pienācīga attaisnojuma.
5.3. Pavairojot dzīvniekus vai tos citādi izmantojot, ar cieņu jāizturas pret sugai raksturīgo fizioloģiju un izturēšanos.
5.4. Izstādēs, skatēs un filmās, kurās iesaistīti dzīvnieki, pret tiem jāizturas ar cieņu, tāpat nav pieļaujama nekāda veida vardarbība.

6. pants
6.1. Ar dzīvniekiem veikti izmēģinājumi, kas sagādā tiem fiziskas vai fizioloģiskas ciešanas, ir rupjš dzīvniektiesību pārkāpums.
6.2. Šādiem izmēģinājumiem nepieciešams izstrādāt un pakāpeniski ieviest alternatīvus paņēmienus.

7. pants
Jebkura darbība, kas izraisa nevajadzīgu dzīvnieka nāvi, kā arī jebkurš lēmums, kas noved pie šādas rīcības, uzskatāms par noziegumu pret dzīvību.

8. pants
8.1. Jebkura rīcība, kas apdraud savvaļas sugu pastāvēšanu, kā arī jebkurš lēmums, kas noved pie šādas rīcības, pielīdzināms genocīdam, t.i., noziegumam pret sugu.
8.2. Savvaļas dzīvnieku masveida slepkavības, kā arī biotopu piesārņošana un izpostīšana ir uzskatāmas par genocīdu.

9. pants
9.1. Likumīgi jāatzīst dzīvnieku īpašo tiesisko statusu.
9.2. Dzīvnieku aizsardzības un drošības jautājumus jāpārstāv valdības organizāciju līmenī.

10. pants
Pedagoģiskajām un izglītības iestādēm jānodrošina, lai pilsoņi jau no mazotnes mācītos rēķināties ar dzīvniekiem, saprast un cienīt dzīvniekus.


Vispārējā Dzīvnieku tiesību deklarācija tika svinīgi proklamēta 1978 . gada 15. oktobrī UNESCO ēkā Parīzē. Starptautiskā dzīvnieku tiesību līga 1989. gadā tajā veica labojumus. Jaunais teksts 1990. gadā tika iesniegts UNESCO ģenerāldirektoram.