Skip to content

PTO nākošās sanāksmes vietas nepiemērotība

2001. gada 31. janvāris.

Zemāk parakstījušās cilvēktiesību, reliģisko, vides, patērētāju tiesību, strādnieku, zemnieku un sieviešu tiesību organizācijas noteikti iebilst pret PTO lēmumu nākošo ministru sanāksmi organizēt Katārā.

Mēs atbalstām organizācijas Human Rights Watch 2001. gada 20. janvāra paziņojumu attiecībā uz šo jautājumu. PTO sanāksmes noturēšana Katārā padarīs neiespējamas jebkuru organizācijas kritizētāju tiesības uz mierīgiem protestiem. Šāds PTO solis liecina par vēlēšanos apklusināt jebkādu kritiku, tā vietā, lai risinātu protestētājus satraucošos jautājumus.

PTO nevajadzētu mēģināt izvairīties no sabiedrības neapmierinātības, vienkārši noorganizējot sanāksmi valstī, kas aizliedz sabiedriskos pasākumus, tādējādi apklusinot pašreizējo kritiku par PTO kā nedemokrātisku institūciju. Tas būtu arī pretrunā ar PTO paziņojumiem par tās vēlmi veidot sabiedrības sapratni un atbalstu savām aktivitātēm.

Ja netiek veicināts dialogs un ņemti vērā atšķirīgie viedokļi, mēs nekad nesasniegsim tādu situāciju starptautiskajā tirdzniecībā, kāda gūtu sabiedrības atbalstu. Diemžēl Katāras valdība ir izrādījusi nevēlēšanos atbalstīt šādu dialogu savā teritorijā.

Tādēļ vai nu tai ir jāapstiprina sabiedrības brīvas pulcēšanās tiesības, vai arī PTO ir jāatrod cita sanāksmes vieta. Human Rights Watch paziņojumā citēts ASV Valsts departamenta jaunākais ziņojums par Katāru, kas ir izdots 2000. gada februārī, norādot uz stingriem aizliegumiem pulcēties un veidot interešu apvienības:
“ Valdība stingri ierobežo pulcēšanās brīvību. Valdība aizliedz politiskās demonstrācijas.”
“Valdība stingri ierobežo apvienību brīvību. Valdība aizliedz politiskās partijas vai dalību starptautiskās profesionālās organizācijās, kas kritizē valdību vai jebkuru citu arābu valdību. Privātās sociālās, sporta, tirdzniecības, profesionālās un kultūras apvienības ir jāreģistrē valdībā. Drošības spēki novēro šo grupu darbību.”

Sabiedrības pieaugošais satraukums par PTO cieņas trūkumu pret cilvēktiesībām, strādnieku tiesībām un vidi un globalizācijas ietekmi uz nabadzīgajiem sasniedza kulmināciju liela mēroga protestos pagājušās ministeru sanāksmes laikā Sietlā 1999. gada novembrī.
PTO ir sapratusi vienīgi to, ka sanāksmes jāorganizē valstīs, kurās ir aizliegti jebkādi sabiedrības protesti.

Parakstījušās:
Friends of the Earth, ASV
Natural Resources Defense Council, ASV
Center for International Environmental Law, ASV
Public Citizen, ASV
United Methodist Church, General Board of Church and Society, ASV
International Brotherhood of Teamsters, ASV
United Auto Workers, ASV
American Federation of State, County and Municipal Employees, ASV
United Steelworkers of America, ASV
Union of Needletrades, Industrial and Textile Employees (UNITE), ASV
Paper, Allied-Industrial, Chemical and Energy Workers International Union, ASV
National Family Farm Coalition, ASV
Institute for Agriculture and Trade Policy, ASV
Women’s EDGE, ASV
Pacific Environment and Resources Center, ASV
Global Exchange, ASV
Alliance for Democracy, ASV
Essential Action, ASV
Network in Solidarity with the People of Guatemala, ASV
Center for a New American Dream, ASV
The Edmonds Institute, ASV
Co-op America, ASV
Free Burma Coalition, ASV
Quebec Public Interest Research Group of Concordia University, Kanāda
INCOMINDIOS, Šveice
Agora – Seguranēa Alimentar e Cidadania Ponto Focal da WANAHR para América Latina, Latīņamerika
APEC Monitor NGO Network, Japāna
IEDS-Freinds of the Earth, Bangladeša
SOLAGRAL, Francija
People’s Forum 2001, Japāna
Northwest Environmental Defense Center, ASV
Community Information Association, Austrālija
WTO Watch, Austrālija
Environment Liberation Front, Austrālija
Friends of the Earth, Ungārija
International Forum on Globalization, ASV
ATTAC France, Francija
Canadian Federation of Students, ASV
Friends of the Earth, Eiropa
Friends of the Earth, Somija
Communauté de travail – Swiss Coalition, Šveice
ECOROPA, Francija
Institute for the Relocalisation of the Economy, Francija
Ecologistas en Accion de Madrid, Spānija
Coastal Convergence Society, ASV
RASTA (Résaeau d’Alerte sur les Transnationales et Associés), Francija
The Corner House, Lielbritānija
Students for Social Responsibility, College of Marin, California, ASV
FAIR NZ, Jaunzēlande
Sacramentans for International Labor Rights, ASV
Sacramento Activists for Democratic Trade, ASV
People’s Movement for Human Rights Education, ASV
China Support Network, ASV
Ecoropa, Francija
Center of Concern
International Gender and Trade Network
Confederación de Consumidores y Usuarios, Spānija
International Law Project for Human, Economic and Environmental Defense, National Lawyers Guild, ASV
Observatoire de la Mondialisation, Francija
Australian Greens, Austrālija
ACT Greens, Austrālija
Development Alternatives with Women for a New Era, ASV
Amazon Watch, ASV
Canadian Environmental Law Association, Kanāda
Greenpeace Luxembourg, Luksemburga
Moviment ghall-Ambjent/ Friends of the Earth, Malta
Friends of the Earth – Austrālija
GLOBAL 2000/Friends of the Earth – Austrija
50 Years Is Enough: U.S. Network for Global Economic Justice, ASV
Friends of the Earth, Čehija
Central London Group of the World Development Movement, Lielbritānija Amici della Terra/Friends of the Earth, Itālija
Corporate Europe Observatory (CEO), Nīderlande
Council of Canadians, Comox Valley Chapter, Kanāda
Milieudefensie/Friends of the Earth – Nīderlande
Agir ici, Francija
Andines, Francija
Centre international Martin Luther King, Burundi
Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD), Francija
Droit paysan, Francija
France Amérique latine, Francija
FSU, Francija
Solagral, Francija
SUD – PTT, Francija
Transversales, Francija
USPAOC-CGT, Francija
CNCD, Beļģija
Les Verts, Francija
IBASE, Brazīlija
Focus on Global South, Taizeme
ENDA tiers monde, Senegāla
Association pour la Fondation Rene Dumont, Francija
FASE, Brazīlija
IRAM, Francija
CECIP, Brazīlija
IDACO, Brazīlija
Rede acreana de mulheres et homens, Brazīlija
CECA/RS, Brazīlija
UNIPOP /PA Amazonia, Brazīlija
Federacio de cooperativas de trabalo de Catalunya, Spānija
FTC Catalunya, Spānija
CESMA, Brazīlija
CAMP, Brazīlija
Nova Pesquisa, Brazīlija
SMDH, Brazīlija
IDEC, Brazīlija
CESE, Brazīlija
CEADE, Brazīlija
CEDAL, Brazīlija
Fundacao Bento Rubiao, Brazīlija
Vida Brasil, Brazīlija
CEDAL, Francija
Friends of the Earth, Anglija, Velsa, Ziemeļīrija

Pasaules banka pārstrādājusies

(pēc Bretonvudas projekta materiāliem)

2001.gada februāris.

Janvāra beigās un februāra sākumā pēc notikušās informācijas noplūdes presē nonāca memorandi, kuros Pasaules bankas (PB) darbinieki pauda neapmierinātību gan par iekšējo tēriņu samazināšanu, gan prezidenta vadības stilu, atklājot sabiedrisko organizāciju ilgi gaidīto diskusiju par PB restrukturizāciju un stratēģisko plānošanu. No bankas Vidējo austrumu un Ziemeļāfrikas departamenta darbinieku 2001. gada janvāra sarakstes: “Šobrīd bankas darbība nav koncentrēta, un tai piešķirto uzdevumu saraksts aizvien pieaug. (…)Prezidenta mīļākās tēmas ir minētas augstāk, valdes uzskati tiek ievēroti laiku pa laikam, pastāv sabiedrības spiediens un iekšējie viedokļi. Taču nekas netiek ņemts vērā.” Pie piemēriem minēta Pilnīgas attīstības struktūra un Globālās attīstības ceļš (Comprehensive Development Framework, Global Development Gateway). “Prezidents neatbalsta kritiku un nevienprātību, vienalga vai tā ir no padomes vai vadītājiem. Visu līmeņu vadītāji dzīvo bailēs, un daudzi ir ielāgojuši, ka piekrišana atmaksājas vislabāk. Tādā veidā prezidents ir izolējies no realitātes.”

Pēdējos gados PB ir paplašinājusi savus uzdevumus, kas vislabāk zināmi kā konkrētu, galvenokārt enerģētikas, transporta un veselības projektu finansēšana un valstu ekonomisko politiku ietekmēšana, izmantojot strukturālo pārkārtojumu programmas. Mazāk ir apspriesta bankas pieaugošā zināšanu krātuves loma plašā tematu spektrā, piemēram, tirdzniecība, vide un atjaunošanas darbi pēc militāriem konfliktiem, klimata pārmaiņu vai infekcijas slimību problēmu risināšana.
Darbinieku un prezidenta sarakstē tiek atzīts, ka bankai ir nepieciešams izvirzīt savas prioritātes, cita starpā radot arī jautājumu, vai tai ir tiesības spēlēt tik lielu lomu.
Daudzi uzskata, ka tieši banka ir vainojama to problēmu radīšanā, kuras tagad tā it kā vēlas risināt.

Pagājušā gada septembrī daudzi: gan valstu ministri un ANO pārstāvji, gan aktīvisti pauda uzskatus, ka banka ir kļuvusi ietekmīga pārāk daudzās jomās, un aicināja uzsākt plašu bankas reformu apspriešanu. Šobrīd tā būtu īpaši nozīmīga, jo bankā tiek izstrādātas darba stratēģiskās prioritātes Vulfensona atkārtotās prezidentūras laikam, kā arī budžets nākamajiem trīs gadiem.
PB ir sagatavojusi Stratēģiskās struktūras (Strategic Framework) darba variantu, kurā atzīmēti iespējamie turpmākās darbības virzieni. G8 Daudzpusējo attīstības banku reformas grupa gatavo priekšlikumus Bankas pavasara sanāksmei. Ieinteresētajām pusēm – sabiedriskajām organizācijām un parlamentāriešiem – Stratēģiskā struktūra nav pieejama. Process nav atklāts, netiek nodrošināta atšķirīgu viedokļu par to, kas šai sabiedrības aģentūrai būtu vai nebūtu jādara, ņemšana vērā. “Mūsu institūcija ir milzīgi saspringta, dažas no galvenajām darbībām ir par daudz finansētas, darbinieki ir stresaini un pārslogoti.” Stratēģiskajā struktūrā netiek izpausts, kas ir saspringtās situācijas iemesls.
PB dibinātājiem bija labi nodomi, izveidojot starpvaldību institūciju, kas pēckara Eiropai varēja nodrošināt kredītus un ekspertīzes. Taču tie nav tik piemēroti nabadzīgo valstu ilgtermiņa attīstībai. Politiski banka, sākotnēji paredzēta kā patiesi daudzpusēja organizācija, ir kļuvusi organizācija, kurā dominē ASV valdība un universitātes. Šī ir problēma, jo tās analīzes par dažādu valstu atšķirīgajiem vadošajiem spēkiem ir pārāk ekonomiskas un universālas. G8 valdības, uzskatot PB kā Banku, Attīstības aģentūru, Zināšanu banku vai Pasaules problēmu risinātāju, saskata tajā labāko institūciju, kurā var uzsākt aizvien jaunas iniciatīvas.

Secinājums.
PB dokumentiem par tās pēdējā laika sniegumiem un Vulfensona veiktajām reformām ir jābūt pieejamiem. Bankai ir jāveicina diskusija par tās turpmākajiem darbības virzieniem.