Skip to content

Šodien visā Eiropā NVO nosūtījušas kopīgu atklātu vēstuli Eiropas Investīciju bankas valdei, kuras sastāvā ir arī pa vienam pārstāvim no katras ES dalībvalsts. Latviju EIB valdē pārstāv Finanšu ministre Dana Reizniece – Ozola. EIB Latvijā darbojas no 1994.gada un kopumā šajos gados ir investējusi vairāk nekā 2,5 miljardu eiro.

Eiropas Investīciju Banka (EIB, Banka) šogad sasniedz cienījamu vecumu – 60 gadus. Kā publisko aizdevumu izsniedzējs gan privātajām, gan publiskajām investīcijām Eiropas Savienības (ES) Banka vēsturiski ir spēlējusi centrālo lomu, nostiprinot ES kohēzijas politiku, kuras primārais mērķis ir sniegt labumu Eiropas iedzīvotājiem. Pēdējā desmitgadē no Bankas ir tikusi sagaidīta pieaugoša makroekonomiskā loma Eiropas Savienībā, ko ir veicinājuši dažādi kapitāla pieaugumi un pieeja garantiju fondam caur Eiropas Investīciju Plānu. No EIB tika arī prasīts pieaugošs atbalsts ES ārējām aktivitātēm.

Ir paredzami jauni izaicinājumi, it sevišķi nākamā ES budžeta pārrunu un tuvojošos Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā. Tādejādi EIB 60 gadu jubileja ir iespēja atskatīties uz pagātni un mācīties no Bankas līdzšinējās pieredzes, taču vienlaikus arī skatīties uz priekšu un pievērsties strukturālām problēmam, kas saistītas gan ar Bankas biznesa modeļiem un īstenoto praksi.

Mēs uzskatām, ka ir pienācis pēdējais brīdis, lai uzsāktu fundamentālu EIB reformu un pārvērtētu tās īstenoto investīciju fokusu. Lai padarītu pēc iespējas spēcīgāku Bankas darbības pozitīvo ietekmi uz ES ilgtspējīgu attīstību, ir nepieciešama stingrāka investīciju atlase, prioritizējot kvalitāti pār kvantitāti. Tā kā ES publiskais finansējums būs atslēga tam, lai ES sasniegtu Ilgtspējīgas Attīstības Mērķus, “rīcība kā parasti” vairs nav atbalstāma.

Danas Reiznieces – Ozolas kundzes rīcībspējas robežās kā EIB valdes loceklei un Finanšu ministrei, ir iespēja noteikt Bankas darbībai piemērojamos principus un uzsākt publiskas diskusijas Latvijā par ES “finanšu roku” strukturālajām reformām.

Balstoties uz mūsu pieredzi pēdējās desmitgades laikā, uzraugot EIB darbību, esam izvirzījuši deviņas galvenās rekomendācijas, lai vedinātu Banku uz ilgtspējīga ceļa un vairotu tās ieguldījumu iedzīvotāju interesēs Eiropas ekonomikas un sabiedrības pārveidē. Pilnu vēstuli ar ieteikumiem skatīt te.

Eiropas līmenī NVO iesaisti EIB politikas novērtējumā koordinē Counter Balance un CEE Bankwatch Network. Bankwatch gatavo īpašu pārskatu par EIB enerģētikas aizdevumu politiku un, lai nodrošinātu nacionālo ekspertu ieteikumu un viedokļu atspoguļojumu, Bankwatch iesaista savas dalībvalstis, caur kurām interesenti var uzzināt vairāk par EIB darbību un sniegt savus priekšlikumus politikas pārskatam. Biedrība Zaļā brīvība ir tā dalīborganizācija, kas pārstāv Bankwatch sadarbības tīklu Latvijā.

 

Vairāk informācijas:

Selīna Vancāne

Nacionālā enerģētikas un klimata, publisko finanšu programmas koordinatore

CEE Bankwatch Network, biedrība Zaļā brīvība

selina.vancane(at) bankwatch.org