Skip to content

2017. gada sākumā Eiropas Parlamentam ir jāpieņem izšķirošs lēmums, kas ietekmēs Eiropas pilsoņu dzīves tuvākā un tālākā nākotnē – balsojums par Eiropas Savienības un Kanādas Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA). Jūsu komitejas atzinums par CETA būs izšķirošs signāls eiropiešiem par to, vai Eiropas Parlamenta deputāti pilnībā apzinās, ka šis nolīgums ir pretrunā ar ES mērķiem vides jomā.Mēs uzskatām, ka CETA var iedragāt ES likumu pilnveidošanos, sevišķi attiecībā uz sekojošām jomām:

– Augsti vides aizsardzības standarti [i].
CETA iekļauto vides standartu pārkāpumu gadījumā nav iespējams piemērot tirdzniecības sankcijas vai finansiālus sodus. Vides tiesību pārkāpumu upuri nevar iesniegt sūdzību tiesā. Turklāt CETA nepieļauj nozīmīgus izņēmumus nākotnes vides un klimata politikā, ko turpmāk ierobežos šī nolīguma uzliktās saistības.

– Piesardzības princips un endokrīno sistēmu apdraudošas ķimikālijas (EDC) [ii].

Tiek apdraudētas ES prasības attiecībā uz EDC, jo CETA šāds regulējums tiek uzskatīts par tirgus barjeru, nevis veselības aizsardzības iniciatīvu. Turklāt, lai atbalstot Kanādas un ASV tirdzniecības intereses, Eiropas Komisija nesen ir atteikusies no piesardzības principa ievērošanas, izstrādājot priekšlikumu par EDC. Jūsu komitejas priekšsēdētājs EP deputāts La Via ir izteicis protestu Komisijai par šo faktu.

– REACH [iii].

PTO TBT komitejā Kanādas valdība laika posmā no 2003. līdz 2011. gadam vairāk nekā 20 reizes ir kritizējusi ES ambiciozo regulu attiecībā uz ķimikālijām – REACH. CETA nodaļa par tehniskiem tirdzniecības šķēršļiem nodrošinās vienkāršāku un tiešāku ceļu šīm sūdzībām.

– Dzīvnieku labturība [iv].

CETA liberalizē dzīvnieku izcelsmes produktu tirgu, nenodrošinot, ka šie produkti atbilst ES dzīvnieku labturības standartiem. 21(4)(s) pants, kas paredz informācijas apmaiņu par labturību, negarantē, ka dzīvnieku labturība netiks pakārtota, pakļaujoties ekonomiskajām interesēm.

– Stingri nosacījumi par ĢMO[v].

CETA atbalsta sadarbības mehānismu ar mērķi pārskatīt un saskaņot noteikumus par ĢMO veidā, kas pazeminātu esošos ES standartus.

– Gaļas ražošana bez hormoniem [vi] un mikrobu zāļu rezistence [vii].

CETA nerada Kanādai šķēršļus apstrīdēt ES regulējumus par hormonu izmantošanu gaļas ražošanā. Komisijas vienpusējā deklarācija par aizliegumu lietot augšanu veicinošus hormonus lauksamniecības dzīvnieku uzturā, nedod garantiju tam, Komisija nepazeminās šos standartus nākotnē. Turklāt palielināts gaļas un pārstrādātas pārtikas tirdzniecības apjoms var palielināt riskus veselībai. Ir pierādījumi, ka augsts pārstrādātas un sarkanās gaļas patēriņš veicina hroniskās slimības un pāragras nāves risku. Turklāt lielākas gaļas kvotas Ziemeļamerikai, kur gaļas ražošanā ir izplatīta pretmikrobu līdzekļu lietošana, Eiropas Savienībā var palielināt mikrobu rezistenci pret zālēm.

– Lauksaimniecība un pārtikas marķēšana [viii].

CETA programma sadarbības regulējuma jomā apdraud piesardzības principu industriālās lauksaimniecības interesēs, tādā veidā vājinot esošos un nākotnē izveidotos standartus tādās nozīmīgās jomās kā pārtikas drošums, ES “no saimniecības līdz šķīvim” pieeja, dzīvnieku labturība un lauksaimniecības siltumnīcgāzu izmeši. Eiropas ražotāji ne tikai zaudēs Kanādas lauksaimniekiem cenu ziņā (īpaši cūkgaļas un liellopu gaļas ražotāji), bet arī būs apdraudēta ES gaļas marķēšanas sistēma, kā tas ir noticis ASV, kur tika atsaukts likums par izcelsmes valsts marķējumu pēc Kanādas uzvaras PTO.

Mēs uzskatām, ka arī citās jomās būs vērojama negatīva ietekme, kas varētu rasties no apgrūtinājuma ieviest investoru un valsts strīdu risināšanas mehānismus vai citus jaunus noteikumus, baidoties, ka tie būs pretrunā ar CETA nosacījumiem. Šīs jomas ir:

– Klimata aizsardzība: pāreja uz zaļo enerģiju un oglekļa mazietilpīgu attīstību, un Parīzes nolīguma mērķu īstenošana [ix].

CETA noteikumi par investoru aizsardzību kombinācijā ar līguma vājo vides aizsardzības regulējumu var negatīvi ietekmēt ilgtspējīgas klimata un enerģijas politikas izstrādi un īstenošanu. CETA var izraisīt likumdevēju un valdību nevēlēšanos pieņemt jaunus noteikumus, izvairoties kompensēt investoriem radītos zaudējumu, kas var apdraudēt fosilo energoresursu ieguvi un atbalstu oglekļa mazietilpīgai attīstībai. Šī iemesla dēļ tas var negatīvi ietekmēt visu līdz šim paveikto, lai sasniegtu Parīzes klimata vienošanās mērķus, par ko 2015. gadā tika noslēgts līgums starp ES un Kanādu.

– Kalnrūpniecība, [x] [xi] [xii] hidrauliskā laušana (fracking) un citi resursu ieguves veidi [xiii].

Resursu ieguves industrijā ir uzsākta arbitrāžas tiesvedība. Vairāk nekā 50 % pasaules minerālu ieguves kompāniju ir bāzētas Kanādā. Šo kompāniju praksi apstiprina “Gabriel Resources pret Rumāniju” lieta, kurā Kanādas kompānija ES dalībvalsti ir iesūdzējusi tiesā par Eiropas lielāko zelta raktuvju projekta neapstiprināšanu. Ja CETA sadaļa attiecībā uz investīcijām stāsies spēkā, Kanādas ieguves kompānijām nebūs šķēršļu uzsākt līdzīgas prāvas citās ES dalībvalstīs.

– Sabiedrības veselības likumi un noteikumi [xiv].

CETA var izraisīt negatīvu ietekmi uz sabiedrības veselību, jo tā pieļauj uz sabiedrības veselību attiecināmo likumu apstrīdēšanu, ja tie ir interpretējami kā šķēršļi tirdzniecībai un ierobežojumi sociālo, veselības, izglītības un komunālo pakalpojumu izvēlei. Visi šie nosacījumi ir aprakstīti sadaļā “Vispārējas nozīmes pakalpojumi”.

8. decembrī ES Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja izskatīja CETA un secināja, ka šis līgums neveicinās ES mērķu sasniegšanu tās kompetences un prioritārajās jomās. Mēs aicinām Jūs atbalstīt šīs komitejas referenta atzinumu, kas izstrādāts, balstoties uz rūpīgu analīzi un pamatotu vērtējumu.

Ar cieņu,

Zaļā brīvība, Latvija; Global 2000, Austrija; Corporate Europe Observatory, Greenpeace, Mining Watch Romania; Alburnus Maior – Rosia Montana, Runānija; De-clic.ro Community, Rumānija; Ecologistas en Acción, Spānija; IATP Europe, Vācija; Attac, Spānija

[i]     Skatīt https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/great-ceta-swindle.pdf un  http://www.sierraclub.org/compass/2016/10/corporate-bias-investor-state-dispute-settlement-threatens-environmental-protection

[ii]    Skatīt https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/new-endocrine-disruptor-rules-address-your-trade-concerns-eu-tells-us-canada/

[iii]   Skatīt http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2016/10/CIEL-letter-to-Mr.-Magnette.pdf

[iv]   Skatīt CETA’s threat to agricultural markets and food quality. In Making Sense of CETA https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/making-sense-ceta-2016

[v]    Skatīt http://www.iatp.org/ceta-selling-off-the-farm

[vi]   Skatīt https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/great-ceta-swindle.pdf un http://www.iatp.org/ceta-selling-off-the-farm

[vii]  Skatīt http://epha.org/the-unhealthy-side-effects-of-ceta/

[viii] Skatīt http://www.iatp.org/ceta-selling-off-the-farm un http://canadians.org/sites/default/files/publications/report-ceta-food-safety-english.pdf

[ix]   Skatīt Free trade or climate protection? Energy and climate policy-related threats posed by CETA in Making Sense of CETA https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/making-sense-ceta-2016

x    Skatīt http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng

xi   Skatīt http://www.forumue.de/silence-is-golden/

[xii]  Skatīt https://corporateeurope.org/sites/default/files/trading-away-democracy.pdf

xiii Skatīt https://www.tni.org/en/publication/signing-away-sovereignty

[xiv] Skatīt http://epha.org/the-unhealthy-side-effects-of-ceta/

1 Comment

  1. Arnis
    January 22, 2017 @ 22:45

    Paldies, Jāni par to, ka turi roku uz pulsa un dari tik daudz, lai šo vājprātu novērstu!