Skip to content

Pirmdien, 28. septembrī, plkst. 13:00 Kaņepes kultūras centrā notiks publiska lekcija un diskusija par strādājošo tiesību pārkāpumiem apelsīnu sulas industrijā Brazīlijā un Eiropas patērētāju lomu tajā. Pasākuma galvenais viesis būs arodbiedrību aktīvists un žurnālists no Brazīlijas Alsimirs do Karmo.

Diskusijā runās par šādiem jautājumiem:

  • Kādos apstākļos dzīvo apelsīnu novācēji Brazīlijā? Kas ir iemesls negodīgai samaksai un strādājošo diskriminācijai?
  • Ar kādām grūtībām sastopas apelsīnu industrijā strādājošo arodbiedrības?
  • Vai lielveikalu ķēdēm un pārtikas nozares uzņēmumiem Eiropā ir jāuzņemas atbildība par strādnieku un zemnieku situāciju jaunattīstības valstīs
  • Vai patērētājiem būtu jārūp, kāda ir situācija produktu ražotājvalstīs, un kā var iesaistīties, lai to uzlabotu?

Programma:

13:00
Alsimirs  do Karmo – Brazīlijas apelsīnu industrija: darba tiesību pārkāpumi, arodbiedrību loma un

~ 13:45
Dace Kavasa, Evolve – korporatīvā sociālā atbildība, ilgtspējīga uzņēmējdarbība
Ervīns Labanovskis, Dabas Dobe – godīgās tirdzniecības produkti kā alternatīva tradicionālajām piegādes ķēdēm.

Ieeja pasākumā bez maksas.

Alsimirs Antoniu do Karmo (Alcimir Antonio do Carmo) ir komunikāciju padomdevējs San Paulu štata Lauku strādnieku federācijā FERAESP. Viņš ir arī franču organizācijas Sucre Ethique (“Ētiskais cukurs”) goda konsultants, kā arī Portugāliski runājošo žurnālistu federācijas (FJLP) prezidents.

Do Karmo Latvijā ierodas projekta par godīgiem lielveikaliem SupplyCha!nge ietvaros, kura mērķis ir informēt patērētājus Eiropas Savienībā par to, kāda ikdienā pirkto produktu ietekme uz cilvēkiem un vidi to ražotājvalstīs, un likt lielveikalu tīkliem uzņemties atbildību par tiesību pārkāpumiem to tirgoto preču piegādes ķēdēs.

Brazīlija izaudzē trešdaļu no visiem apelsīniem pasaulē, un no turienes nāk izejvielas vairāk nekā pusei no visas pasaulē tirgotās apelsīnu sulas. Tā ir globāla un ienesīga industrija, tomēr lielākā daļa apelsīnu plantācijās un sulas koncentrāta rūpnīcās strādājošo ir spiesti dzīvot nabadzībā un saskaras ar darba un cilvēktiesību pārkāpumiem.

Vairāk informācijas par apelsīnu industriju Brazīlijā: http://www.zalabriviba.lv/par-godigu-tirdzniecibu/apelsinu-sula-brazilija/


 

Pasākums tiek rīkots projekta “Lielveikalu zīmolu produktu ilgtspējas celšana, kā svarīga komponente 2015. Eiropas gadā attīstībai un tālāk”, kas tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild Zaļā Brīvība, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

European_Union        eyd-logo-3lines-02_lv