Skip to content

Tikai nupat ir noslēgusies pirmā kampaņa “Par godīgu šokolādi!“, kurā 118 organizācijas no 16 valstīm piedalījās parakstu vākšanā petīcijai, kas pieprasa šokolādes ražotājiem beidzot padarīt šokolādes ražošanu godīgu. Kopā tika savākti 122 826 paraksti no visas Eiropas, kas pieprasīja šokolādes kompānijām:

  • Nodrošināt godīgu atalgojumu kakao audzētāijem un audzētavu strādniekiem;
  • Ievērot cilvēktiesības un darba tiesības visos kakao piegādes ķēdes posmos un neatbalstīt bērnu darba izmantošanu;
  • Veicināt kakao audzētāju kapacitāti īstenot ilgtspējīgu un dažādotu lauksaimniecību;
  • Pieņemt neatkarīgu sertifikācijas un uzraudzības sistēmu, lai nodrošinātu iepriekš minēto.

Pašreizējā situācija joprojām ir nožēlojama – lielākā daļa kakao fermeru dzīvo dziļā nabadzībā. Tam ir vairāki iemesli – zemas un nestbīlas kakao cenas, vājā fermeru pašorganizēšanās un ietekme tirgū, mazais fermu izmērs, zemes īpašumtiesību neviennozīmība, zemā produktivitāte, sliktā infrastruktūra un pieeja tirgum. Šī nabadzība noved pie daudzām citām smagām problēmām – sliktiem darba apstākļiem, bērnu tirdzniecības un bērnu darba sliktākajām formām, analfabētisma un nepietiekama uztura.

Šokolādes piegādes ķedē ir milzīga tirgus koncentrācija. Tikai 8 kakao tirgotāji un pārstrādāji kontrolē aptuveni 75 % kakao tirgus, bet 6 lielākās šokolādes ražošanas kompānijas saražo 40 % visas šokolādes pasaulē. Šī tirgus koncentrācija novājina fermeru pozīciju, situācija ir labvēlīga uzpircējiem un tirgotājiem. Tajā pašā laikā lielākā daļa, ja ne visi lielākie industrijas pārstāvji apgalvo, ka “tirgus” un kakao cenu noteicošie mehānismi ir ārpus viņu ietekmes.

Tāpēc liels bija kampaņas “Par godīgu šokolādi!” aktīvistu prieks, nododot savāktos parakstus, šokolādes un saldumu asamblejas COABISCO ģenerālsekretārei Sabine Nafzinger, pirmo reizi vēsturē saņemt apliecinājumu no šokolādes ražotājiem, ka tiks strādāts pie fermeru iztikas minimuma aprēķināšanas kakao audzēšanas valstīs – īpaši Ziloņkaula krastā un Ganā.

Ar šo šokolādes industrija sper pirmo soli, lai atbildētu uz vienu no kampaņas prasībām – uz ko tika izdarīts spiediens pēdējos 2 gadus – nodrošināt godīgu cenu kakao zemniekiem par viņu produkciju.

COABISCO ģenerālsekretāre arī apliecināja, ka kompānijas pastiprinās cīņu pret bērnu darbu kakao ražošanā. “Kampaņa “Par godīgu šokolādi!” stingri uzraudzīs, kā šokolādes ražotājiem veicas ar šo solījumu”, apgalvo kampaņas vadītaja Evelyn Bahn no organizācijas INKOTA. Ģenerālsekretāre vēl arī minēja, ka tiek strādāts pie jauna vienota Eiropas CEN/ISO standarta ilgtspējīgas šokolādes un kakao ražošanā, kas nesīs būtisku devumu situācijas uzlabošanā. Kampaņas organizatori apsveic šādu standartu izveidi, tomēr norāda, ka šādi standarti nedrīkst prasībās būt mīkstāki par jau esošajiem (UTZ Certified, Fairtrade, Rainforest alliance), un ka sertifikācija esošajos standartos ir nepieciešama, it seviški kamēr CEN/ISO standarts vēl ir izstrādē.

Ziloņkaula krasta kakao strādnieku un zemnieku asociācijas pārstāve Marie-Jeanne N’Zore Kombo arī piedalījās petīcijas nodošanā. Viņa apliecināja, ka patērētājiem ir jāizdara spiediens uz šokolādes ražotājiem. Pretējā gadījumā situācija valstīs, kurās ražo kakao, neuzlabosies. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgas tādas kampaņas kā kampaņa “Par godīgu šokolādi!”.

Kampaņas organizatori ir cieši apņēmušies sekot kakao un šokolādes ražotāju darbiem un uzraudzīt, vai viņu izteiktie solījumi rezultēsies arī darbos.

Lai gan Latvijā saražotās šokolādes apjomi nav tik lieli kā starptautiskajām korporācijām, tomēr arī Latvijas patērētājiem ir pienācis laiks prasīt vietējiem šokolādes ražotājiem – Laimai, Pūrei un citiem – uzņemties atbildību par savu piegādes ķēdi un nodrošināt, ka šeit ražotajā šokolādē ir izmantots godīgi iegūts kakao – kakao audzētājiem ir pienācīgi samaksāts, nav izmantots bērnu darba smagākās formas un ir ievērotas vides prasības!

Papildu informācijai par kakao audzēšanu lasiet www.makechocolatefair.org un cocoabarometer.org