Skip to content

Pagājušajā nedēļā 10.un 11.janvārī Latvijā un Zaļajā brīvībā viesojās Davide Tonons (Davide Tonon) no Spānijas, kurš dalījās ar zināšanām un pieredzi par virtuālo spēli ISSE (Iniciatīvas par Sociālo un solidaritātes ekonomiku).

Tā ir analīzes un lēmumu pieņemšanas spēle, kas ļauj spēlētājam simulēt organizācijas radīšanu un komandas pārvaldīšanu, lai realizētu projektus un īstenotu galvenās vērtības, kas raksturo Sociālo un Solidaritātes Ekonomiku  (SSE):
• SOCIĀLĀ ATBILDĪBA,
• VIDES ATBILDĪBA,
• KVALITATĪVS DARBS,
• DEMOKRĀTIJA UN CAURSPĪDĪGUMS.

Ar spēli iepazīstināja tās veidotājs Davide Tonons. Viņa mīļākās darbības jomas ir starpkulturālas mācības un jaunu cilvēku aktīva līdzdalība globāli saistītās vietējās kopienās. Kritiskā domāšana un sociālās pārmaiņas ir galvenie viņa rīcības virzītājspēki. Par pašu spēli Davide saka, ka „tas ir veids, kā uzsākt diskusiju”, veicinot izpratni par rīcībām un reāliem piemēram.

Spēle ir radīta kā gala produkts pētījumam, SSE kompetenču portfolio (tulkots latviešu valodā un brīvpieejas resurss, pieejams šeit kompetencu portfolio_latviski), kā arī mācību rokasgrāmata. Spēle ir veidota vairāk kā astoņus mēnešus, un tā ir balstīta uz speciāli ieveidotu spēles ietvaru, kuru var apskatīt šeit Grid of the game.

Spēle ir pieejama sešās valodās, tagad arī latviešu. Tas ir brīvpieejas resurss, kuru var izmantot kā mācību līdzekli skolās, universitātēs, mācību semināros utt. Spēli virtuāli var spēlēt šeit http://www.issegame.eu/

Viena no mācību semināra dalībniecēm, kura pasniedz sociālās inovācijas kā mācību priekšmetu, dalījās, „Latvijā mums ir maz pieredzes un piemēri par Sociālo un Solidaritātes Ekonomiku. Spēle ir ļoti labs instruments. Personīgi es to ļoti  izbaudīju.”

Mācību seminārs par ISSE spēli ir noslēdzošās aktivitātes trīs gadu projektam Sociālā un solidaritātes ekonomika kā attīstības pieeja ilgtspējai Eiropas gadā attīstībai un turpmāk (SSEDAS: Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015 and beyond, DCI-NSAED/2014/352-248). Projekta noslēgums tikšanās ar partneriem notiks 23. un 24. janvārī Briselē, Beļģijā.